Wpisy

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej skarżą się na bierność ministra środowiska oraz komisarza UE ds. środowiska

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej kierują zawiadomienie do Prokuratora Generalnego dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska, a także unijnego komisarza do spraw środowiska. Dotyczy ono braku działań w puszczy, który prowadzi do jej niszczenia i zanikania gatunków ważnych z punku widzenia Unii Europejskiej.