Wpisy

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o orzeczeniu TSUE: Mamy dziś do czynienia z zimną wojną

Żądanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to nadużycie prawa międzynarodowego. Mamy dziś do czynienia z zimną wojną mającą na celu wyeliminowanie zgodności tego, co dzieje się we Wspólnocie, ze zobowiązaniami Polski oraz UE jako podmiotu prawa międzynarodowego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o wyroku ETPCz: Możemy traktować to jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ws. naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu możemy traktować jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję – podkreślił Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Mec. P. Andrzejewski o działaniach Stowarzyszenia Watchdog: To jest wojna ideologiczna

To, do czego zmierza Watchdog jako formacja, jest nacechowane albo niekompetencją, albo złą wolą, albo roszczeniem, które nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie i ma charakter raczej demonstracji politycznej. To jest wojna ideologiczna, informacyjna – mówił w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja mec. Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Myślenie „albo Adam Bodnar, albo nikt” jest przejawem egoizmu partyjnego dzisiejszej opozycji

Mamy do czynienia z realizowaniem zasady legalizmu funkcjonowania i sposobu regulowania sytuacji, kiedy osoba utraciła już zdolność do pełnienia swojej funkcji na skutek upływu kadencji. Ustawa jeszcze z okresu generała Jaruzelskiego i Kiszczaka jest utrwalona w mentalności protestujących przeciwko regulacji, która wyraźnie łączy przestrzeganie kadencyjności z zasadą demokratycznego państwa prawa. Odwoływanie tego do myślenia „albo Adam Bodnar, albo nikt” jest przejawem egoizmu partyjnego dzisiejszej opozycji – ocenił Piotr Łukasz Andrzejewski w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja. Sędzia Trybunału Stanu odniósł się do wyroku TK w sprawie RPO.

[TYLKO U NAS] Piotr Łukasz Andrzejewski: Trzeba budzić sumienie posłów do PE

Trzeba budzić sumienie parlamentarzystów nie tylko w kwestiach ochrony życia i zakresu praw człowieka, ale także w zakresie wskazującym, jak daleko można się posunąć do łamania i naruszania suwerenności państw członkowskich organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska – powiedział sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Dzisiaj pokazuje się Jana Pawła II jako postać rzekomo budzącą jakieś wątpliwości czy tolerancję dla zła. Dlatego uważam, że środowisko adwokatów – w jego milczącej większości – powinno zająć stanowisko

Ponieważ dzisiaj wypacza się rangę tego fundamentu, do którego odwoływał się Jan Paweł II i pokazuje się jego osobę jako rzekomo budzącą jakieś wątpliwości czy tolerancję dla zła, uważam, że nasze środowisko, środowisko adwokatów w jego milczącej większości powinno zająć stanowisko. I takie stanowisko zajęliśmy – mówił w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja mec. Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Orzeczenie TK ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem – przed urodzeniem osobie ludzkiej przysługują wszystkie prawa człowieka

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem – przed urodzeniem osobie ludzkiej przysługują wszystkie prawa człowieka, które są gwarantowane w konstytucji czy w konwencjach praw człowieka. Zafałszowanie świadomości jest elementem toczącej się obecnie gry, która ma bardzo głęboki podtekst w zakresie walki o to, co oznacza bycie człowiekiem – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Narracja, z którą jeździła ustępująca prof. M. Gersdorf do Niemiec, opiera się na takich samych zasadach, na jakich mówi się o „polskich obozach koncentracyjnych”

Narracja z którą jeździła m.in. ustępująca prof. Małgorzata Gersdorf do Niemiec (…), dominuje w zakresie zewnętrznej interwencji, która opiera się na takich samych zasadach – przynajmniej w Niemczech – na jakich mówi się o „polskich obozach koncentracyjnych” czy „mordowaniu Żydów przez Polaków” – podkreślił Piotr Łukasz Andrzejewski, członek Trybunału Stanu, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.  

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o zespole T. Grodzkiego ds. kontroli konstytucyjności prawa: Nawołują do nieposłuszeństwa konstytucji, odwołując się do obcych sił, nie zawsze kompetentnych

Jak dotąd opinie, które pochodzą od tego zespołu, a które zaprezentowała Pierwsza Prezes SN w uwagach do ustaw przywracających standard odpowiedzialności sędziom, nawołują do nieposłuszeństwa konstytucji, prawu, polskiemu systemowi kontroli poprawności funkcjonowania prawa, odwołując się do obcych sił, nie zawsze kompetentnych – akcentował Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w piątkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o nowelizacji przepisów dot. sądów: To, co robimy, jest łagodniejsze niż to, co jest we Francji czy w Niemczech

To, co robimy, jest łagodniejsze niż to, co jest we Francji czy to, jest w Niemczech. Wystarczy przywoływać te wzorce, żeby pokazać, jak dalece manipuluje się opinią publiczną i w fałszywym świetle przedstawia się te elementy, które już w innych krajach należących do UE mają jeszcze bardziej rygorystyczny charakter, jeśli chodzi o dyscyplinowanie sędziów – zakaz zajmowania się przez nich działalnością polityczną, demonstrowania nieposłuszeństwa prawu, zakłócania i podważania legalnego stanu prawnego. – mówił w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

[TYLKO U NAS] Sędzia P. Ł. Andrzejewski o orzeczeniu Izby Pracy SN: Należy wszcząć postępowanie o uchylenie immunitetu sędziom biorącym udział w puczu i ich ukarać, bo są podejrzani o popełnienie przestępstwa

Orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego to wprowadzenie w zakresie władzy sądowniczej dosyć swobodnego liberum veto. Każdy sędzia w myśl takiego poglądu może zakwestionować treść obowiązującego prawa, które jest obowiązany stosować i któremu podlega. Należy wszcząć postępowanie o uchylenie immunitetu tym wszystkim sędziom i ich ukarać, bo są podejrzani o popełnienie przestępstwa z Kodeksu karnego, niedopełnienia swoich podstawowych obowiązków – wskazał Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: 4 czerwca ’89 otworzyliśmy drzwi do wolności

Dzisiaj nadużycia wolności są na porządku dziennym destrukcji państwa polskiego, natomiast wówczas chodziło o to, aby otworzyć drzwi do wolności. Myśmy je otworzyli – ci ludzie, którzy szli do wyborów z kartką wyborczą, a nie ci, którzy ustalali reguły gry na górze – mówił Piotr Łukasz Andrzejewski, członek Trybunału Stanu, podczas wtorkowych „Aktualności dnia”. Gość Radia Maryja odniósł się do wyborów z 4 czerwca 1989 r. Zasiadał wówczas w komisji wyborczej, która liczyła głosy.