Sympozjum „Oblicza dziennikarstwa”: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – Potrzeba posługi myślenia w pracy dziennikarza

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, członek KRRiT w latach 2016-2022