Sympozjum „Oblicza dziennikarstwa”: Panel z udziałem dziennikarzy

Dziennikarze: red. Ewelina Wiśniewska, red. Piotr Krupa, red. Jakub Więcław, red. Michał Rybka, red. Rafał Stefaniuk