Reportaż: Szturmujemy Niebo cz. II

Szturmujemy Niebo to modlitewna inicjatywa, która opieką obejmuje dzieci chore lub zagrożone aborcją oraz ich rodziców.