Protest rolników w Srocku w pow. piotrkowskim

Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej