Patriotyczny rajd „Śladami niepodległości”

Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych