Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 05.07.2020

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Czytany w dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii (por. Mt 11, 25-30) dzieli się na trzy części: najpierw Jezus wznosi hymn błogosławieństwa i dziękczynienia do Ojca, ponieważ objawił ubogim i prostaczkom tajemnice królestwa niebieskiego; następnie, ukazuje wewnętrzną i wyjątkową relację między Nim a Ojcem; i wreszcie zachęca, by pójść do Niego i naśladować Go, żeby znaleźć ukojenie.

Przede wszystkim, Jezus wychwala Ojca, ponieważ zakrył tajemnice swego królestwa „przed mądrymi i roztropnymi” (w. 25). Nazywa ich tak z odrobiną ironii, ponieważ wyobrażają sobie, że nimi są i dlatego mają serce zamknięte. Natomiast Jezus powiada, że tajemnice Jego Ojca, są objawione „prostaczkom”, to znaczy tym, którzy z ufnością otwierają się na Jego Słowo zbawienia, czują, że Go potrzebują i wszystkiego od Niego oczekują.

Następnie Jezus wyjaśnia, że wszystko otrzymał od Ojca. Nazywa Go „moim ojcem”, aby potwierdzić wyjątkowość swej relacji z Nim. Istotnie, tylko pomiędzy Synem a Ojcem istnieje całkowita wzajemność: jeden zna drugiego, jeden żyje w drugim. Ale ta wyjątkowa komunia jest jak kwiat, który kwitnie, by bezinteresownie objawić swoje piękno i dobroć. A oto zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie…” (w. 28). Chce On dać to, co czerpie od Ojca.

Podobnie jak Ojciec ma szczególne upodobanie wobec „prostaczków”, tak i Jezus zwraca się do „utrudzonych i obciążonych”.  Wręcz stawia siebie pośród nich, ponieważ jest „łagodny i pokorny sercem” (w. 29), podobnie jak w pierwszym i trzecim błogosławieństwie, mówiących o pokornych czy ubogich w duchu oraz łagodnych (por. Mt 5, 3.5). Jezus żyje tym wszystkim w pełnym powierzeniu się Ojcu i od Niego czerpie swoją naukę, którą nazywa „jarzmem”, jak zwykło się nazywać jarzmo Prawa oraz różnych nauczycieli. Ale obiecuje on jarzmo „słodkie i lekkie” (w. 30), z dwóch powodów: ponieważ pochodzi ono od Boga Ojca, a także ponieważ On sam jest pod tym samym jarzmem, aby je nieść wraz z nami. Tak więc Jezus, „cichy i pokorny”, nie jest wzorem dla zrezygnowanych ani też jedynie ofiarą, ale jest Człowiekiem, który żyje w tym stanie „z serca” w pełnej przejrzystości dla miłości Ojca, czyli dla Ducha Świętego. On jest wzorem „ubogich w duchu” i wszystkich innych „błogosławionych” z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego królestwie.

„Ukojenie”, które Chrystus daje utrudzonym i obciążonym, to nie ulga jedynie psychologiczna czy udzielona jałmużna, ale radość ubogich, że jest im głoszona Ewangelia i są budowniczymi nowej ludzkości. Jest to orędzie dla wszystkich ludzi dobrej woli, do których Jezus zwraca się także i dziś w świecie, wychwalającym tych, którzy stają się bogaci i potężni, bez względu na to, za pomocą jakich środków, a czasem znieważając osobę ludzką i jej godność. I jest to przesłanie dla Kościoła, powołanego, aby żyć uczynkami miłosierdzia i głosić ewangelię ubogim.

Niech Maryja, najpokorniejsza i najwspanialsza ze stworzeń, wyjedna nam od Boga mądrość serca, abyśmy umieli rozpoznawać Jego znaki w naszym życiu i uczestniczyć w tych tajemnicach, które, zakryte przed pysznymi zostają objawione pokornym.

 

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

Drodzy bracia i siostry,

W tym tygodniu Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję określającą środki mające na celu stawienie czoła niszczycielskim skutkom wirusa Covid-19, w szczególności dla obszarów już dotkniętych konfliktem. Godne pochwały jest żądanie globalnego i natychmiastowego zawieszenia broni, pozwoliłoby to na zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa niezbędnego dla dostarczenia tak pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej. Niech ta decyzja będzie skutecznie i szybko wdrożona dla dobra wielu cierpiących osób. Oby ta rezolucja Rady Bezpieczeństwa stała się odważnym pierwszym krokiem w kierunku pokojowej przyszłości.

Serdecznie witam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. W szczególności pozdrawiam Polaków i błogosławię wielką pielgrzymkę Rodziny Radia Maria do Sanktuarium Częstochowskiego, która odbędzie się w najbliższą sobotę, w stulecie urodzin św. Jana Pawła II, pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia!

 

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj