Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry, Dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia (Mt 15,21-28) ukazuje nam wyjątkowy przykład wiary w spotkaniu Jezusa z pewną kobietą kananejską, będącą dla Żydów cudzoziemką. To wydarzenie ma miejsce podczas podróży Jezusa do miasta Tyru i Sydonu, na północny-zachód od Galilei: tutaj właśnie kobieta prosi Jezusa, aby uzdrowił jej córkę, która – jak mówi Ewangelia – „jest bardzo dręczona przez złego ducha” (w. 22). W pierwszym momencie, Jezus, wydaje się jakby nie słyszał tego wołania pełnego bólu, do tego stopnia, że wywołuje to interwencję uczniów, którzy wstawiają się za nią. Pozorna obojętność Jezusa nie zniechęca matki, która nalega w swoim błaganiu.

Wewnętrzna siła tej kobiety, pozwalająca jej pokonać wszelka przeszkodę, ma swoje źródło  w jej matczynej miłości i w ufności, że Jezus może spełnić jej prośbę. Przypomina mi to siłę kobiet. Swoją mocą zdolne są osiągnąć bardzo wiele. Poznaliśmy ich bardzo wiele! Możemy powiedzieć, że to miłość, która porusza wiarę, a wiara z jej strony staje się nagrodą miłości. Gorąca miłość do córki skłania ją do wołania: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!” (w. 22). Wytrwała wiara w Jezusa pozwala jej nie zniechęcać się nawet w obliczu początkowego odrzucenia. I tak kobieta „upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! (w. 25).

W końcu, wobec tego wytrwałego nalegania, Jezus jest zadziwiony, niemal zdumiony wiarą tej pogańskiej kobiety. Dlatego przychyla się do jej prośby i mówi: „niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona ” (w. 28). Ta pokorna kobieta ukazana jest przez Jezusa, jako przykład niewzruszonej, mocnej wiary.

Jej upór w błaganiu Chrystusa o interwencję jest dla nas zachętą, abyśmy się nie zniechęcali, nie ulegali rozpaczy, kiedy przytłaczają nas trudne życiowe próby. Pan nigdy nie odwraca się od naszych potrzeb a jeżeli czasami wydaje się być niewrażliwym na nasze prośby o pomoc, to czyni to po to, aby wypróbować i umocnić naszą wiarę. Powinniśmy nalegać w proszeniu tak, jak ta kobieta: „Panie, dopomóż mi!, Panie, dopomóż mi!” To jest odwaga, jakiej potrzeba w modlitwie. Ten epizod ewangeliczny pomaga nam zrozumieć, że wszyscy potrzebujemy wzrastać w wierze i umacniać naszą ufność względem Jezusa. On może pomóc nam odnaleźć drogę, kiedy zagubiliśmy  kompas na naszej drodze, kiedy droga nie jawi się już taka prosta, ale jest ciężka i trudna; kiedy kosztuje bycie wiernym naszym zobowiązaniom. Ważne jest, abyśmy codziennie karmili naszą wiarę przez uważne słuchanie Słowa Bożego, celebrowanie sakramentów, modlitwę osobistą, która jest „wołaniem” do Niego: „Panie, dopomóż” oraz przez konkretne postawy miłości bliźniego.

Powierzmy się Duchowi Świętemu, aby pomógł nam wytrwać w wierze. Niech Duch Święty wleje odwagę w serca wiernych, niech daje naszemu życiu i świadectwu chrześcijańskiemu moc przekonywania i perswazji; niech zachęca nas do przezwyciężenia niewiary w Boga i obojętności względem braci.

Niech Najświętsza Maryja Panna czyni nas coraz bardziej świadomymi, tego jak bardzo  potrzebujemy Pana i Jego Ducha, niech wyprosi nam mocną, pełną miłości wiarę i miłość, która potrafi zanosić odważne błagania do Boga.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry,

w naszych sercach nosimy cierpienie z powodu aktów terrorystycznych, które w tych ostatnich dniach spowodowały liczne ofiary: w Burkina Faso, w Hiszpanii i Finlandii. Módlmy się za wszystkich zabitych, rannych i ich rodziny, i prośmy Pana, Boga miłosierdzia i pokoju, aby uwolnił świat od tej nieludzkiej przemocy. Módlmy się najpierw w ciszy, a potem do Maryi, modlitwą Zdrowaś Maryjo

Kieruję serdeczne pozdrowienie do was, drodzy pielgrzymi z Włoch i innych krajów. W szczególności pozdrawiam członków francuskiego stowarzyszenia “Roulons pour l’Espoir”, przybyłych z Besançon, nowych seminarzystów wraz z ich przełożonymi z Północnoamerykańskiego Kolegium w Rzymie, ministrantów Rivoltella (Brescia), i grupę dziewcząt i chłopców z Zevio, Werona.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj