Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

 

Na zakończenie tej liturgii pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, którzy przybyliście z różnych krajów, aby oddać hołd nowym świętym. Z szacunkiem zwracam się zwłaszcza do oficjalnych delegacji z Argentyny, Hiszpanii, Francji, Włoch, Meksyku. Niech przykład i wstawiennictwo tych jaśniejących świadków wspiera wysiłki każdego w jego pracy i posłudze dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Jutro jest Światowy Dzień walki z ubóstwem. Złączmy nasze wysiłki moralne i ekonomiczne, aby wspólnie walczyć z ubóstwem, które degraduje, obraża i zabija tak wielu braci i siostry, prowadząc poważną politykę na rzecz rodzin i pracy.

Dziewicy Maryi powierzamy wszystkie nasze plany, a zwłaszcza naszą usilną i szczerą modlitwę o pokój.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj