Rodzina Radia Maryja u Królowej Polski

Pod hasłem: „Ze świętym Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi” po raz XXIII na Jasną Górę z doroczną ogólnopolską pielgrzymką przybyła Rodzina Radia Maryja.

Centralnym punktem uroczystości będzie dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Ksiądz biskup wygłosi także homilię. Msza św. rozpocznie się o godz. 11:00.

Wcześniej odbędą się koncerty: ks. Pawła Szerlowskiego, o. Mariusza Małkińskiego, Macieja Wróblewskiego oraz ks. Stefana Ceberka. Po Mszy św. zaplanowano koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertów. Pielgrzymka zakończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Wszyscy pielgrzymi będący na częstochowskich błoniach, a także łączący się za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam otrzymają papieskie błogosławieństwo, z którym łączy się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. [więcej]

Spotkanie radiowej wspólnoty rozpoczęło się wczoraj Eucharystią sprawowaną przez ks. bp. Stanisława Napierałę z Kalisza.

Biskup senior diecezji kaliskiej powiedział, że jesteśmy dziś świadkami niewyobrażalnego wstrząsu w sferze życia duchowo–moralnego. Porównał to wręcz do tornada. Ksiądz biskup podkreślał, że pojawili się tzw. reformatorzy, którzy celem swojego życia i aktywności uczynili walkę z istniejącym i powszechnie uznawanym porządkiem wartości. Jak zauważył, wszystko wywracają do góry nogami. „To, co normalne nazywają nienormalnym; zło nazywają dobrem; prawdę fałszem; kłamstwo prawdą; piękno brzydotą; brzydotę pięknem. Wszystko w imię rzekomego postępu i nowoczesności” – akcentował ks. bp Stanisław Napierała.

– Szczególnym obiektem pseudoreformatorskich ideologii stały się: ludzkie życie, małżeństwo i rodzina. Aborcja i eutanazja nie są już zabójstwem człowieka, ale osiągnięciem nowoczesności. Niekiedy ma się wrażenie, że większą wartość przypisuje się zwierzęciu niż dziecku poczętemu lub człowiekowi nieuleczalnie choremu. Nachalnie propaguje się i usiłuje realizować dziwaczne pomysły ideologii „gender”, narzucające wbrew naturze i zdrowemu rozsądkowi, zrównanie płci, ażeby już nikomu nie było wolno mówić o mężczyźnie i kobiecie, o ojcu i matce. Na ich miejsce miałyby pojawić się bezpłciowe osobniki zwane: rodzic nr 1, rodzic nr 2 – powiedział ks. bp Stanisław Napierała.

Szczególną wrogość – jak zaznaczył ks. bp Stanisław Napierała – nowe ideologie kierują wobec religii, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. Natomiast jeśli w jakiejś mierze akceptują religię, to ma to być religia bez Boga, bez norm moralnych. Co istotne, pseudoreformatorzy nie zamykają się ze swoją niewiarą w prywatności.  Ks. biskup wskazywał tu na twórców bluźnierczych spektakli teatralnych.

Jednocześnie mówił on, że ludziom wierzącym nie wolno zapominać, że negacja Boga zostawia pustą przestrzeń, którą natychmiast przychodzi zagospodarować zły duch. Ks. biskup stwierdził z ubolewaniem, że niszczycielskie ideologie – neomarksizm, postmodernizm, postkomunizm i gender – popiera wielu polityków, parlamenty, media, świat rozrywki, a nawet uczelnie. Wyraził także nadzieję, że nie brak znaków nadziei na wyjście z trudnej sytuacji i zwycięstwo dobra nad złem.

Takim znakiem jest normalne spojrzenie ludzi na fundamentalne wartości jakimi są: prawda, dobro i piękno. Ludzie odrzucają dyktaturę relatywizmu. Wierzą, że istnieje obiektywna prawda i chcą prawdy; wierzą, że istnieje obiektywne dobro i pragną go. Pożądają piękna, a nie brzydoty – mówił biskup senior diecezji kaliskiej.

– I wspomnę jeszcze jeden znak nadziei, opatrznościowy znak. Jest nim Radio Maryja, a od pewnego czasu także Telewizja Trwam i „Nasz Dziennik”. Wymienione media, zwłaszcza Radio Maryja, stoją na straży ładu i porządku duchowo-moralnego. Są głosem prawdy. Walczą o prawa człowieka, małżeństwa, rodziny. Ukazują to, co w człowieku jest piękne, dobre, święte. Służą Kościołowi i Ojczyźnie. Służą ewangelizacji, bronią rozumu i wiary. Pomagają ludziom trwać w normalności. Radio Maryja i Telewizja Trwam są odbierane przez coraz większą społeczność Polaków. Chcąc wiedzieć, jak prawdziwie mają się sprawy w danym dniu, wielu nie poprzestaje już na przekazie mediów publicznych, lecz sięgają do serwisów Radia Maryja i Telewizji Trwam – dodał ks. bp Stanisław Napierała.

Po Mszy św. pielgrzymi odmówili modlitwę różańcową, którą poprowadził o. Kamil Szustak OSPPE. O godz. 21:00 rozpoczął się Apel Jasnogórski. Rozważania poprowadził o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja.

Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR dziękował Matce Najświętszej za to, że prowadzi Rodzinę Radia Maryja.

– Jesteśmy Twoją rodziną. Jesteśmy Twoimi dziećmi i chcemy być jak najlepszymi Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie. Za to, że pod Twoim imieniem możemy iść przez ziemię. Dziękujemy Ci za to, że możemy dawać świadectwo o Chrystusie w dzisiejszym świecie – dziękował o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Przypomniał, że Ojciec św. Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do Rodziny Radia Maryja o to, by dawała świadectwo.

– Ojciec Święty powiedział do nas wyraźnie, a nie raz mówił do nas, do Rodziny Radia Maryja: „Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie”. W rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu. Taka ewangelizacja (głoszenie Chrystusowego orędzia, zarówno świadectwem życia, jak i słowem) nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności. Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi podobnie, jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu – mówił o. Tadeusz Rydzyk, CSsR.

Dyrektor Radia Maryja wyraził wdzięczność za ludzi, którzy odważnie dają świadectwo prawdzie i stają w obronie Ewangelii, Krzyża oraz ludzkiego życia. Przypomniał, że jest jeszcze wiele do zrobienia i prosił Matkę Najświętszą, by pomogła nam być podobnymi do świętego Jana Pawła II.

– Daj nam być aktywnymi. Wszystkim, chorym, starszym, dzieciom, młodzieży, rodzinom, Polakom w ojczyźnie i rozsianym po świecie. Daj nam być chociaż trochę podobnymi do największego z rodu Słowian i Polaków – Ojca świętego, św. Jana Pawła II – prosił Najświętszą Matkę o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Po Apelu Jasnogórskim zostało wystawione oratorium: „Jan Paweł II Pielgrzym” w wykonaniu Orkiestry Dętej „Bytom”.

RIRM

 

drukuj