fot. flickr.com

Potrójny adwent myślenickiej wspólnoty parafialnej

Niech adwent Waszych przygotowań do Świąt, a potem adwent przygotowań do 50-lecia koronacji Waszej Pani i Królowej, a także adwent dzieci, przygotowujących się do I Komunii św., złączy Was jeszcze bardziej w przekonaniu, że bycie razem z Matką Najświętszą i kroczenie Jej śladami, prowadzi do pokoju serca i chwały, jaką chcemy oddawać Bogu – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św., sprawowanej w ramach Jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

Na zakończenie Eucharystii, arcybiskup udzielił wiernym papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami – spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpustu zupełnego mogą dostąpić także osoby, które uczestniczyły w uroczystościach za pośrednictwem radia lub telewizji.

Księdza arcybiskupa przywitał proboszcz, ks. Zdzisław Balon, który przedstawił działające w parafii wspólnoty i poprosił o pobłogosławienie medalików dla dzieci, przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. Polecił również osobę metropolity wstawiennictwu Pani Myślenickiej.

W homilii, ksiądz arcybiskup podkreślił, że Adwent jest czasem Matki Najświętszej. Wyznaczają go trzy miejsca: Nazaret – tam wypowiedziała swoje „Fiat” i zaczęła żyć życiem Jezusa, Ain-Karim, w którym spotkała się z Elżbietą oraz Betlejem, gdzie w ubogiej grocie narodził się Jezus Chrystus.
– Błogosławiony Adwent błogosławionej Dziewicy, który wydała błogosławiony owoc!

Metropolita krakowski wyjaśnił, że adwent Maryi jest zapowiedzią oczekiwania całego ludu Bożego, który zmierza na spotkanie Chrystusa. Wpisuje się w niego czas przygotowania do uroczystości 50-lecia koronacji obrazu Pani Myślenickiej. Dodał, że podstawą adwentowego czekania jest gotowość do pełnienia woli Bożej i postawa czuwania.

Każdy przykład dobrej, konsekwentnej wiary, pociąga innych, ubogaca i umacnia w przekonaniu, jak dobrze żyć. Za to przyjęcie wezwania rozbrzmiewa szczególna chwała, którą zanosimy Bogu tutaj w Myślenicach, za pośrednictwem waszej Pani, Najświętszej Maryi Panny – mówił.

Ksiądz arcybiskup zauważył, że dzięki wierze, nadziei i miłości chrześcijanin staje się znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata, który żyje tak, jakby nie było Boga. Nawiązał także do mającego się odbyć obrzędu poświęcenia medalików i do wydarzeń z II niedzieli Adwentu 1830 roku, kiedy św. Katarzyna Labouré usłyszała głos Matki Najświętszej, zlecającej jej wybicie Cudownego Medalika. Jego awers przedstawia postać Maryi, z której rozłożonych rąk rozchodzą się promienie światła. Na rewersie widnieją dwa serca: Pana Jezusa w cierniowej koronie i Matki Bożej przebite mieczem. Dookoła znajduje się 12 gwiazd.

Gwiazdy mówią o Jej ostatecznym triumfie i są zapowiedzią tego, że ci, którzy razem z Nią zmierzają do Chrystusa, pragną mieć swoje serce na kształt Jej czystego serca. Ten medalik otrzymają dzieci, po to, aby ich adwent i oczekiwanie na spotkanie z Panem Jezusem było przygotowaniem na spotkanie ich serc – czystych dziecięcych z sercem Pana Jezusa, otoczonym koroną cierniową i jednocześnie pełnym miłosierdzia i przebaczenia – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski na zakończenie przypomniał, że zadaniem rodziców jest pomoc w dziecięcym oczekiwaniu, objawiająca się w trosce o wspólną rodzinną modlitwę, a także niedzielną Eucharystię.

Uroczystość zakończyła modlitwa przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Myślenickiej.

Od 24 sierpnia 2018 parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach przeżywa wyjątkowy czas Roku Jubileuszowego – 50 lat od koronacji Obrazu Matki Bożej Pani Myślenickiej przez kardynała Karola Wojtyłę, która miała miejsce 24 sierpnia 1969r. Mszę świętą koronacyjną celebrował arcybiskup poznański ks. abp Antoni Baraniak.

Na mocy papieskiego dekretu, na czas trwania Roku Jubileuszowego, aż do dnia 24 sierpnia 2019 roku, pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium Pani Myślenickiej mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami Odpust mogą również uzyskać osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu.

Wizerunek Pani Myślenickiej, zwany także „Beskidzką Eleusą” powstał w XVI wieku i został ofiarowany włoskiej zakonnicy przez papieża Sykstusa V. Następnie trafił on do Księcia Jerzego Zbarskiego, a od 1629 roku, za sprawą Marcina Grabysza, do Myślenic.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj