fot. episkopat.pl

Polacy modlili się w intencji Ojczyzny

W całej Polsce modlono się dziś w intencji naszej Ojczyzny i dziękowano za dar niepodległości. Eucharystia z udziałem prezydenta i najwyższych władz państwowych sprawowana była w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio. Okolicznościowy list od Ojca Świętego Franciszka odczytał metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności” – napisał Papież.

A stabilna przyszłość naszej Ojczyzny zależy najpierw od odnowy naszej wiary.

– Wiara w Boga to również niemożliwy do zastąpienia fundament stałości i równowagi, na którym spoczywa prywatny i publiczny porządek dusz, rzeczy i spraw. Pomyślność naszej ojczyzny może zrodzić się tylko z takiego porządku i w takim porządku tylko może przetrwać – wskazywał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wskazywał w homilii ks. abp Stanisław Gądecki – przew. KEP. Kolejnym zadaniem – jak wyjaśnił – jest odnowa sumień oraz polityki.

– I nie myślę tutaj jedynie o sporze o reformę sądownictwa, ale o czymś znacznie bardziej podstawowym: o prawach, które w zasadniczy sposób są sprzeczne z prawdą o człowieku i w konsekwencji uznają życie niektórych ludzi za niewarte życia – podkreślił.

Ks. Arcybiskup wskazywał, że trzeba się strzec przed pokusą instrumentalizacji – zarówno Kościoła, jak i państwa. Kościół ma obowiązek przypominać o normach, zasadach i wartościach etycznych, jakimi powinien kierować się rząd, podejmując decyzje w danej dziedzinie – przypomniał.

– Państwo postrzega czasami Kościół jako instrument do osiągnięcia własnych celów. Kościół może czasami w analogiczny sposób odnieść się do instytucji państwa – zauważył.

W Gdańsku po zakończeniu Parady Niepodległości uroczysta Eucharystia sprawowana była w Bazylice Mariackiej. Ks. abp Sławoj Leszek Głódź podkreślał w homilii, że dzisiejszy dzień jubileuszu jest zarazem „dniem refleksji nad znaczeniem ojczyzny, nad jej miejscem w naszych sercach”.

– Patrzymy tego dnia w oczy Ojczyzny. I Ojczyzna, zda się, patrzy tego dnia w nasze oczy. A my zapytajmy: co w tych oczach wyczyta. Pyta o naszą miarę polskości, odpowiedzialności, miłości. O jej rozumienie, o to, co dla nas ojczyzna znaczy – mówił.

Ks. abp Sławoj Leszek Głódź w sposób szczególny podziękował gdańskim i pomorskim rodzinom. Bo – jak mówił – to w rodzinach Polska się rodzi i trwa.

TV Trwam News/RIRM

drukuj