prensaobrera.com

Podkarpacie: podpisy pod protestem przeciwko próbom ograniczenia religii w szkołach gminy Ustrzyki Dolne

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy prowadzi akcję zbierania podpisów pod protestem przeciwko próbom ograniczenia religii w szkołach gminy Ustrzyki Dolne na Podkarpaciu. W ciągu 10 dni podpisało się pod nim ponad 2,5 tys. osób.

Z pomysłem ograniczenia katechezy wyszedł burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W listopadzie wystąpił do metropolity przemyskiego o zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii do jednej w tygodniu. Uzasadniał to szukaniem oszczędności w oświacie. Ks. abp. Adam Szal nie zgodził się na to.

Działaniom burmistrza sprzeciwiło się m.in. Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które zainicjowało zbiórkę podpisów pod protestem w tej sprawie. Akcja spotkała się z dużym poparciem.

Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej Kazimierz Kryla podkreśla, że pokazuje to, iż mieszkańcy nie godzą się nie działania burmistrza.

– To, że w tak krótkim czasie tyle osób podpisało się pod protestem w tej sprawie, świadczy o tym, że działanie burmistrza nie miało od początku akceptacji społecznej i zostało podjęte bez rozeznania sytuacji i bez jakiejkolwiek konsultacji. Tę akcję należy pochwalić, bo to jest pokazanie, że rodzic jest tym głównym decydentem. On przede wszystkim odpowiada za wychowanie dziecka, w tym w szczególności decyduje, czy lekcje religii powinni być z udziałem jego dziecka, czy nie – wskazuje Kazimierz Kryla.

Osoby, które podpisują się pod uważają, że lekcje religii służą kształtowaniu właściwych postaw młodych Polaków.

 

RIRM

drukuj