Pielgrzymka solidarności z Ojcem św.

Wypowiedź dla Radia Maryja ks. bp. Stefana Regmunta, ordynariusza diecezji zielonogórsko –gorzowskiej.

Pielgrzymka rozpoczęła się już z chwilą wyjazdu pielgrzymów z poszczególnych miejscowości. Miała swój dalszy ciąg, kiedy pielgrzymi przybyli do Rzymu. To się łączyło z Mszą Świętą, którą odprawił ks. kard. Tarcisio Bertone w Bazylice św. Piotra. Na początku Mszy Świętej kard. Bertone przekazał pozdrowienia od Ojca św., przekazał słowa umocnienia dla pielgrzymów.

Audio MP3
Pobierz

Przemówił również ks. bp. Andrzej Suski.  Uświadomił wszystkim jeszcze raz, że jest to Pielgrzymka w Roku Wiary. Ojciec św. zachęca nas, abyśmy w Roku Wiary, jako chrześcijanie odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej, bądź do Domu Piotra w Rzymie. Zachęcał również do odwiedzenia grobów Papieży – tych wszystkich, którzy przewodzili Kościołowi na przestrzeni wieków. Po Eucharystii, Słowo Boże głosił  ks. abp Wacław Depo.

Następnie zgromadziliśmy się na audiencji. Pokazała ona, jak duża grupa ludzi zgromadziła się na Placu św. Piotra. Audiencja odbywała się właśnie w tym miejscu z racji dużej ilości pielgrzymów.

Ojciec Święty kiedy przemawiał do Polaków pozdrowił Rodzinę Radia Maryja, pozdrowił pielgrzymów z Polski. Nie było dłuższego przemówienia, które koncentrowałoby się na Radiu Maryja, ale kiedy patrzyliśmy na grupy zgromadzone na Placu zauważyliśmy, że Ojciec Święty zwracał się bezpośrednio do każdej grupy.

Panowała radosna atmosfera. Widać było, że nasi pielgrzymi przeżywają to spotkanie z Ojcem Świętym. Niektórzy byli po raz pierwszy. Wszyscy zgromadzeni poprzez modlitwę, poprzez intencje podawane podczas pielgrzymowania byli przygotowani na to, że  była to pielgrzymka wiary. Było to także świadectwo tych, którzy w sposób szczególny służą dziełu przekazywania Słowa Bożego i formowania chrześcijan poprzez przybliżanie nauki Ojca Świętego, przybliżaniu tego wszystkiego, co Ojciec Święty proponuje światu.

Na koniec audiencji do Ojca św. mogli podejść wszyscy biskupi, którzy przybyli na audiencje. Z Polski było około 18 biskupów. Każdy mógł zamienić z Ojcem Świętym kilka słów. Każdy mógł przekazywać swoje myśli, które przywiózł do Rzymu. Panowała bardzo radosna atmosfera. Nigdy nie spotkałem pielgrzymów, którzy byliby zawiedzeni czy zniechęceni, że ta pielgrzymka nie zaspokoiła ich potrzeb. W sensie takim, że nie dotarli do miejsc, które wydawały się im ważne. Część pielgrzymów, która przybyła we wtorek do Rzymu już stanęła przed grobem bł. Jana Pawła II, by tam modlić się w ważnych intencjach dla Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Wiemy, że Ojciec Święty podejmuje bardzo trudne tematy. Nie boi się odnosić do tych zjawisk, które osłabiają wiarę i są znakiem występowania przeciwko ludziom wiary, czy przeciwko Kościołowi. Dlatego solidarność z Ojcem Świętym jest potwierdzeniem, że reprezentujemy tych którzy na tej opoce pragną realizować swoje życiowe powołanie.

Myślę, że Ojciec Święty będąc człowiekiem starszym, doświadcza wielu przeciwności. Pielgrzymi dają mu umocnienie. Umocnienie poprzez modlitwę oraz poprzez znak wiernych, Rodzinę Radia Maryja którzy są skupieni wokół Telewizji Trwam. Którzy chcą być wsparciem dla Ojca Świętego.

Mamy świadomość, że nasza wiara jest krucha, że potrzebuje umocnienia. Potrzebuje również kontaktu ze świadkiem naszej wiary, którym jest Ojciec Święty. Widzimy potrzebę ujawnienia tego wymiaru apostolskiego, który płynie ze strony osób wierzących.

Ojciec Święty nie jest sam. Obecność tych pielgrzymów świadczy, że oni przedłużają misję Ojca Świętego. Modlitwa i wierność zasadom chrześcijańskim to jest szczególny znak powrotu do źródeł naszego chrześcijaństwa. Naszej przynależności do Kościoła.

Wypowiedź ks. bp. Stefana Regmunta, ordynariusza diecezji zielonogórsko –gorzowskiej. 

drukuj