Papież: Miłość Boża to czułość, która przyjmuje każdego grzesznika pukającego do jej drzwi

Ojciec św. Franciszek podczas rozważań przed modlitwą Anioł Pański podkreślał dziś, że dar Bożego przebaczenia powinien otwierać na przebaczenie innym. Papież dodał, że musi pamiętać o tym każdy, kogo ogarnie pokusa, by zamknąć serce wobec tego, kto go obraził i prosi o przebaczenie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o przebaczaniu. Bóg już w momencie chrztu świętego przebaczył nam darując niespłacalny dług, jakim jest grzech pierworodny – podkreślał Ojciec Święty. To oznacza – jak dodał – że Chrystus z nieograniczonym miłosierdziem przebacza nam wszystkie winy, gdy tylko okażemy mały znak skruchy. Dlatego także i my powinniśmy umieć przebaczać innym.

Ojciec Święty podkreślił, że „Każdy, kto doświadczył radości, pokoju i wewnętrznej wolności pochodzącej z otrzymanego przebaczenia może otworzyć się na możliwość przebaczenia ze swej strony innym”.

W modlitwie Ojcze nasz Jezus w bezpośredniej relacji ujął przebaczenie, o które prosimy Boga, z przebaczeniem, jakie musimy udzielić naszym braciom. Znajdujemy to w słowach „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Przebaczenie Boga jest znakiem Jego przeobfitej miłości względem każdego z nas.

– Jest to miłość pozostawiająca nam swobodę odejścia, jak syn marnotrawny, ale która oczekuje codziennie naszego powrotu. Jest to śmiała miłość pasterza względem zagubionej owcy. Jest to czułość, która przyjmuje każdego grzesznika pukającego do jej drzwi – wskazał Papież Franciszek.

Na zakończenie Papież akcentował, że Ojciec Niebieski jest pełen miłości i pragnie ją nam zaoferować, ale nie może tego uczynić, jeśli zamkniemy nasze serca na miłość innych ludzi.

TV Trwam News/RIRM

drukuj