fot. Tomasz Strąg

Ks. kard. Gerhard Ludwig Müller zakończył wizytę w Polsce

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerhard Müller zakończył swoją wizytę w Polsce. Jego Eminencja uczestniczył m.in. w Targach Wydawców Katolickich w Warszawie oraz podpisał list intencyjny ws. współpracy kongregacji, którą kieruje, z Ministerstwem Środowiska.

Wczoraj ks. kard. Gerhard Ludwig Müller przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. Była ona ukoronowaniem XXII Targów Wydawców Katolickich. Eucharystię koncelebrowali również ks. abp Henryk Hoser oraz ks. abp Wacław Depo. W homilii ks. Kardynał wyraził radość z rozpoczętej współpracy.

– Ogromnie się cieszę, że mogę z wami rozważać biblijne dzieło stworzenia. Moja radość jest tym większą, że mogę się z Wami podzielić serdecznością od Papieża Franciszka – zapewnił ks. kard. Gerhard Müller.

Ks. Kardynał podkreślił również, że świadectwo jest wyrazem odpowiedzi na Boże powołanie, a jednym z przejawów tego świadectwa jest różnorodna aktywność edytorska, jaką podejmują wydawnictwa katolickie.

Podczas targów ks. Kardynał został uhonorowany nagrodą Diamentowego Feniksa za dzieło „Dogmatyka Katolicka”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary znalazł również czas, aby spotkać się z podopiecznymi Centrum Edukacyjnego „Trampolina” w Warszawie. Jest ono filią młodzieżowego ośrodka wychowawczego prowadzonego przez Księży Orionistów.

W piątek ks. kard. Gerhard Müller oraz minister środowiska prof. Jan Szyszko podpisali list intencyjny w sprawie organizacji międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonego rozwoju.

„Uwzględniając zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrobytu ludzi i zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, regionalnym; przekonani o znaczeniu ochrony i poprawy stanu środowiska dla zdrowia oraz pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń wyrażamy gotowość do wspólnych działań” – czytamy w liście.

Organizatorem wydarzenia wpisującego się w obchody 1050. rocznicy chrztu Polski będzie Ministerstwo Środowiska oraz Kongregacja Nauki Wiary. Dykasteria pierwszy raz uczestniczy w takiej współpracy. To wielkie wyróżnienie dla Polski – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko.

– Stolica Apostolska zauważyła to, że Polska to jest kraj, który jest liderem koncepcji zrównoważonego rozwoju i Polska to jest kraj, który przedstawił tę koncepcje na COP 21 w Paryżu i te postulaty zostały ujęte – wskazał minister środowiska.

Tematem konferencji będzie „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki <<Laudato Si>>” – wskazał ks. kard. Gerhard Muller.

– Encyklika „Laudato Si” wzywa nas do ochrony ziemi i zachowania jej dobra dla nas i potomnych. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – oznacza przede wszystkim, że jest ona nam dana we władanie, ale i zadana, żebyśmy ją zachowali taką jaką ona jest – podkreślił ks. Kardynał.

Konferencja odbędzie się 15 października w Warszawie. Na konferencji pojawią się eksperci z całego świata. Obecni będą także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, którzy uczestniczyli w przygotowaniu encykliki Ojca Świętego Franciszka „Laudato Si”.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj