fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ks. abp M. Jędraszewski podczas Mszy św. dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Rabce-Zdroju: Im więcej dobra, tym więcej pokoju

W Chrystusa, który jest pośród nas jako miłość, wpatrują się wszyscy wychowawcy, nauczyciele i kapłani tutaj pracujący. W tego Chrystusa wpatrują się także dzieci i młodzież, które tutaj uczą się adaptacji do życia i akceptacji swej sytuacji – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas święta patronalnego Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju.

Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystej Mszy św. w dniu święta patronalnego przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

W homilii ksiądz arcybiskup podkreślił, że Pan Jezus posłał uczniów, aby na całym świecie głosili prawdę o nadejściu królestwa Bożego. Całe nauczanie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie mówią o miłości Boga do człowieka.

Królestwo Boże, którego nadejście głosił sam Jezus, ale także apostołowie i uczniowie, to królestwo miłości, pokoju i szczególnego braterstwa między ludźmi – powiedział metropolita krakowski.

Przywołał postać patrona kaplicy, św. Franciszka z Asyżu, który płakał mówiąc, że miłość nie jest kochana. Ks. abp Marek Jędraszewski stwierdził, że świętego bolało odrzucenie Chrystusa i obojętność, z jaką ze strony ludzi spotykał się Zbawiciel. Drugą ważną postacią wspominaną dziś jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która rozumiała, że jej zadaniem jest kochać Boga i drugiego człowieka. Święta stała się patronką misjonarzy, którzy proszą ją o wstawiennictwo dla wielkiego zadania, jakim jest głoszenie współczesnemu światu nadejście Jezusa.

Wspominamy te dwie postaci właśnie dlatego, że w centrum tego domu jest Chrystus będący miłością. W Chrystusa wpatrują się siostry, które tu pracują. W Chrystusa, który jest pośród nas jako miłość, wpatrują się wszyscy wychowawcy, nauczyciele i kapłani tutaj pracujący. W tego Chrystusa wpatrują się także dzieci i młodzież, które tutaj uczą się adaptacji do życia, akceptacji swej sytuacji – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski zauważył, że dzieci i młodzież dotknięte trudnościami i ograniczeniami uczą wszystkich, co znaczy kochać, czym jest godność każdego człowieka od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. Jest to szczególna lekcja, wyjątkowo potrzebna współczesnemu światu. Podkreślił, że być w pełni człowiekiem oznacza służyć bliźniemu.

Dzięki tym dzieciom jeszcze lepiej rozumiemy słowa Pana Jezusa, który mówił o tym, że przede wszystkim do nich należy królestwo niebieskie. To one swoją otwartością na drugiego, swoim czasem nie do końca wypowiedzianym słowem „proszę”, wzywają naszej dobroci – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski. Stwierdził, że cały zakon franciszkański przeniknięty jest słowami: pokój i dobro.

Im więcej dobra, tym więcej pokoju, im więcej pokoju tym więcej dobra w nas i pośród nas. Za to dobro, które tu dzieje się od tylu lat i za ten pokój serca dziękujemy Bogu. Dziękujemy Mu za to, że powołuje ludzi, którzy chcą być świadkami pokoju i dobra i je urzeczywistniają we współczesnym świecie – wskazał metropolita krakowski. Stwierdził, że Hiob dotknięty nieszczęściem całą swą nadzieję kierował ku przyszłości, kiedy własnymi oczyma dane mu będzie oglądać Boga.

To nadzieja tych wszystkich, którzy są pozbawieni wzroku albo z trudem dostrzegają dziś piękno tego świata. Jest to także nadzieja tych wszystkich, którzy pragnąc pomagać całym sercem drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu biedniejszemu, potrzebującemu, dostrzegają samego Boga – powiedział metropolita krakowski i wskazał, że ci, którzy służą bliźnim ujrzą kiedyś Boga i znajdą się w Jego królestwie.

Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju, prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, przyjmuje dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz zaburzeniami rozwoju. Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowywanie, rewalidacja dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnienie, usamodzielnienie oraz rozwijanie ich uzdolnień.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

drukuj