Rowy: sesja XVI Kapituły Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

W ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach rozpoczęła się dziś kolejna sesja XVI Kapituły Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – w tym roku poświęcona szczególnie nowemu planowi pastoralnemu.

W Kapitule udział biorą redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji). Uczestnicy Kapituły (41 ojców, 2 braci i 2 kleryków) chcą wypracować nowe praktyczne wskazania do życia apostolskiego polskich redemptorystów, zwracając szczególnie uwagę na naszą pracę z młodzieżą. W planie znajdzie się także miejsce na misje ludowe i rekolekcje, misje zagraniczne, pracę w parafiach i media.

Obrady inspirowane są adhortacją papieża Franciszka „Evangelii gaudium” oraz hasłem nowego sześciolecia wyznaczonym przez zakończoną w listopadzie 2016 r. Kapitułę Generalną całego Zgromadzenia: „Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w zranionym świecie”.

To spotkanie ma pomóc odczytać nowe zadania, jakie stawia przed nami Chrystus – wyjaśnia redemptorysta o. prof. Andrzej Wodka, sekretarz kapituły.

– Pragnieniem aktualnej, XVI Kapituły Prowincjalnej było, żeby po pewnym okresie pracy, po dwóch latach w efekcie zwołać się na kolejną sesję – tę obecną – żeby zrewidować i zbudować na nowo nasz tzw. plan pastoralny, duszpasterski. Chodzi o sposób podejścia, który byłby współdzielony przez współbraci, ale zarazem organizujący nas w jakiejś racjonalnej formie, przymierzający trochę nasze siły do tego, co jest i zarazem skupiający nasze siły w sposób mądry na tym, co najważniejsze – mówi o. prof. Andrzej Wodka, CSsR.

W spotkaniu udział bierą także Przełożony Generlany Redemptorystów, o. Michael Brehl CSsR, prezentując wyniki obrad Kapituły Generalnej oraz Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Jacek Zdrzałek CSsR.

WIĘCEJ: wszystkie informacje o XXV Kapitule Generalnej

redemptor.pl

drukuj