PAP/EPA

Papież Franciszek: Wypełniając przykazania jako obowiązki – nie doświadczymy osobistego spotkania z Bogiem

Wypełniając przykazania tylko jako obowiązki nie doświadczymy osobistego spotkania z Bogiem – podkreślał w czasie środowej katechezy Ojciec Święty. Papież Franciszek apelował do Polaków, aby zawsze przyznawali się do Chrystusa.

„Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem” – to proklamacja rozpoczynająca Dekalog. Rzuca ona światło na cały Dekalog, także na nasze chrześcijańskie życie – podkreślał Ojciec Święty.

– Często nasze dzieła zawodzą, ponieważ wychodzimy od siebie, a nie od wdzięczności. A kto wychodzi od siebie – dochodzi do siebie samego! – mówił papież Franciszek.

Za wszystko powinniśmy dziękować Bogu pamiętając o Jego dobrodziejstwach, o tym, jak wspaniałych rzeczy dokonuje dla każdego z nas – akcentował Biskup Rzymu. Zwracał także uwagę, że wypełniając przykazania tylko jako obowiązki, nie doświadczymy osobistego spotkania z Bogiem.

– Bóg nie powołał nas do życia, abyśmy trwali w ucisku, ale abyśmy byli wolni i żyli we wdzięczności, będąc posłusznymi radośnie Temu, który dał nam tak wiele, nieskończenie więcej niż to, co kiedykolwiek moglibyśmy Jemu dać – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież podkreślał, że Bóg nadając nam prawo wyraźnie wskazuje, że to On jest Ojcem, który ocala i wyzwala. Jego miłość poprzedza prawo i nadaje mu sens. Na zakończenie Biskup Rzymu pozdrowił pielgrzymów z Polski.

– Życzę wszystkim, by okres wakacji, który się rozpoczyna, był dla was czasem wypoczynku i okazją uwielbiania Boga za dzieło stworzenia. Z odwagą trwajcie w wierze, przyznając się zawsze do Jezusa. Z serca wam błogosławię – mówił Ojciec Święty.

TV Trwam News/RIRM

drukuj