50. rocznica encykliki Humanae vitae 

Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki Humanae vitae. Z tej okazji w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zorganizowano w sobotę sympozjum. Wydarzenie patronatem objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Encyklika Humanae vitae powstała pół wieku temu. Była głosem sprzeciwu wobec tak zwanej antykoncepcji i rewolucji obyczajowej pokolenia lat 60-tych i 70-tych. Mimo upływu lat jej przesłanie jest aktualne. 

– Natura ludzka jest czymś stałym mimo zmiennych okoliczności zewnętrznych ta natura pozostaje stała. Wyzwolenie tej natury taką drogą jaką proponują neomarksiści powoduje jeszcze większe zniewolenie człowieka. Pozbawienie go wolności – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.

Wielu teologów podkreśla, że encyklika napisana przez papieża Pawła VI należy do najważniejszych dokumentów Kościoła XX wieku. Na jej ostateczny kształt duży wpływ miał kardynał Karol Wojtyła. 

– On przygotował z grupą teologów w Polsce memoriał krakowski, który dawał podwaliny teoretyczne pod przyszłą encyklikę – zaznaczał metropolita poznański.  

Encyklika Pawła VI dotyka problematyki przekazywania życia.  

– Encyklika jest prostym, przejrzystym, bardzo czytelnym dokumentem. Jednocześnie encyklika wyzwoliła badania, szereg przeróżnych działań, związanych z naturalnym planowaniem rodziny – wyjaśniał salezjanin, ksiądz doktor Kazimierz Kurek, uczestnik poznańskiego sympozjum.

Czy istnieje gotowa recepta na szczęście w miłości? Czy tak zwana antykoncepcja jest szkodliwa? Gdzie są granice ludzkiej wolności w podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie? Czy nauka zawarta w Humanae vitae ma przyszłość? To tylko kilka z wielu pytań jakie padły podczas poznańskiego sympozjum.  

– Chcemy pokazać, że zasady, które są zawarte w Humanae vitae nadal są aktualne. Co więcej, one przynoszą wiele, wspaniałych dobrych owoców – przypominał organizator wydarzenia ksiądz doktor Andrzej Pryba.

Sympozjum stało się okazją do wymiany myśli, ale i podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny. Wzięli w nim udział duchowni i świeccy reprezentujący różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Gośćmi honorowymi byli: ksiądz profesor Augusto Sarmiento z Hiszpanii i włoski teolog, ksiądz profesor Livio Melina.  

Sympozjum zorganizowano na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam.

TV Trwam News/RIRM

drukuj