fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Skarb Państwa na zwołanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki LOTOS S.A. wymienił pięcioro członków rady nadzorczej. Zmiany uzasadnia się chęcią wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad gdańskim koncernem.

Wymianę rady nadzorczej interpretuje się również, jako pierwszy krok w kierunku wymiany wieloletniego prezesa spółki Pawła Olechnowicza, któremu część środowiska Prawa i Sprawiedliwości zarzuca niegospodarność i nietrafione inwestycje.

Z drugiej strony obecny prezes LOTOS-u ma zwolenników, którzy podnoszą, że pod jego rządami stał się jedną z najnowocześniejszych i najefektywniejszych europejskich rafinerii.

Poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa podkreśla, że nowi członkowie będą mogli ocenić, czy zmiany w kierownictwie LOTOS-u są konieczne.

Na pewno członkowie Rady Nadzorczej będą mieli dostęp do wszystkich materiałów grupy LOTOS. Na tej podstawie będą w stanie ocenić, czy zmiany w zarządzie LOTOS-u są potrzebne, czy też nie. Wiele z tych informacji jest objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Są to tajemnice handlowe, których ujawnienie naraziłoby „na szwank” grupę LOTOS oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. W związku z tym, te informacje nie przebijają się do opinii publicznej. Na pewno w posiadaniu tych informacji mogą być osoby, które będą podejmowały decyzje w sprawie przyszłości zarządu LOTOS-u – zaznacza Maciej Małecki.

Po zmianach, w radzie nadzorczej spółki LOTOS zasiądą, m.in. Robert Pietryszyn, aktualny wiceprezes PZU, prof. Maria Sierpińska, doradca ds. gospodarczych premiera Kazimierza Marcinkiewicza oraz Dariusz Figura, radny PiS i absolwent Politechniki Warszawskiej.

RIRM

drukuj