Wyczerpano środki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń rolnych w tym roku zostały wyczerpane. Wykorzystano ponad 200 mln zł – poinformował wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceminister zaznaczył jednocześnie, że środki przewidziane na ubezpieczenia rolne w tym roku były o ponad 25 mln zł wyższe niż w ub.r. Resort przesunął na ten cel także 7 mln zł z oszczędności, ale i te pieniądze zostały już rozdysponowane. Wiceszef resortu rolnictwa wskazał na dwa powody takiej sytuacji.

To wynika po pierwsze z tego, iż ubiegłoroczne i tegoroczne szkody w uprawach rolnych, szczególnie związane ze skutkami przezimowania i suszą, spowodowały znaczące podwyższenie składek przez firmy ubezpieczeniowe. Po drugie, dlatego że dotacja została zwiększona z 50 proc. do 65 proc. Więc te dwie przyczyny mogły spowodować taką sytuację –  powiedział Jacek Bogucki.

Senacka komisja rolnictwa zajmowała się znowelizowaną w połowie listopada przez Sejm ustawą o ubezpieczeniach rolnych.

Przewiduje ona m.in. podniesienie stawek taryfowych uprawniających producentów do otrzymania budżetowej dotacji z dotychczasowych progów 3,5 proc. i 5 proc. do 9 proc. sumy ubezpieczenia. Komisja zaproponowała wniesienie do ustawy poprawki, ma ona charakter doprecyzowujący.

RIRM

drukuj