fot. wikipedia.org

Wielki Piątek – zaduma nad męką Chrystusa na krzyżu

Kościół Katolicki celebruje dziś drugi dzień Triduum Paschalnego – Wielki Piątek, który upamiętnia mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Dla wiernych to dzień ciszy i zadumy. W świątyniach będzie sprawowana liturgia Męki Pańskiej, podczas której wierni będą adorować krzyż.

Ks. prof. dr hab. Jan Perszon zwraca uwagę na gest prostracji – uniżenie kapłana przed ołtarzem   który jest symbolem upokorzenia Chrystusa. Znak ten przypomina wiernym ogromną ofiarę, którą poniósł Zbawiciel.

Ksiądz profesor poinformował o tym, że post i wieczorna adoracja jest szczególną pomocą w przeżywanie tajemnicy krzyża. To wszystko – jak powiedział – pozwala zrozumieć nieobecność Chrystusa, który przebywa w otchłani.

– To jest dla nas wszystkich niesłuchany czas łaski, kiedy we wspólnych modlitwach i śpiewach, czy w milczeniu i ciszy, możemy troszkę przy Panu Jezusie pobyć. Takich okazji mamy w roku bardzo mało, zwłaszcza, że adoracja, na którą nas Kościół w Polsce zaprasza, przy grobie trwa całą noc. Wszyscy, którzy dysponują siłami powinni się pojawić przy Grobie Chrystusa. Dla mnie jest to najpiękniejszy moment w całym roku liturgicznym – zaznaczył ks. prof. dr hab. Jan Perszon.

W uroczystej modlitwie powszechnej w ten dzień Kościół w sposób szczególny modli się o zachowanie pokoju na świecie, za starszych braci w wierze, za rządzących państwami oraz za niewierzących.

Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w roku, w których obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu liczby posiłków.

RIRM

drukuj