fot. PAP/Jacek Turczyk

Warszawa: Konferencja w ramach posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO

W Warszawie odbywa się trzydniowe posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO. Komitet jest najwyższym wojskowym organem Sojuszu. Trwa konferencja, której przewodniczy szef komitetu, marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach.

Poszczególne sesje spotkania są poświęcone kolejnym zagadnieniom: kwestii gotowości, ćwiczeń, modernizacji i współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Dzisiejsze obrady otworzyło wystąpienie ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczaka. Szef MON zaznaczył, że Sojusz musi zaadaptować się do nowych wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji. Polityk wskazał też na szerokie spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego. [czytaj więcej] 

Komitet Wojskowy NATO zebrał się w Polsce po raz pierwszy od 2006 roku – przypomina poseł Kukiz‘15 Grzegorz Długi.

– To, że odbywa się właśnie w Polsce jest dla nas ważne i znaczące, szczególnie teraz, gdy czynimy starania o zwiększenie naszej obronności, mocy zarówno naszej armii, jak i armii sojuszniczych. (…) To z reguły są dowódcy, nie politycy. Nawet jeżeli są tu też ministrowie, którzy są politykami, to jednak wiodącą rolę ma tu ten czynnik czysto wojskowy. To jest istotne, że są w Polsce, że mogą zobaczyć, jak to wygląda – mówi poseł.

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO. Formalne spotkania na poziomie szefów sztabów/obrony państw członkowskich odbywają się trzy razy do roku: dwa razy w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego.

Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Szefowie obrony doradzają też Radzie Północnoatlantyckiej – najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj