Tauron otrzymał zgodę na zakup części kopalni Brzeszcze

Spółka Tauron otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup części kopalni Brzeszcze. Oznacza to zamknięcie kolejnego etapu procedury poprzedzającej zawarcie umowy kupna Brzeszcz.

Tauron już wcześniej uzyskał zgodę walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz organów właścicielskich spółek Nowe Brzeszcze Spółka Tauron i Tauron Polska Energia.

Uzyskanie zgód było formalnym wymogiem zawarcia umowy kupna oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stanisław Kłysz, przewodniczący „Solidarności” w kopalni Brzeszcze, podkreśla, że przejęcie kopalni w obecnej formie daje perspektywę rozwoju kopalni.

– Nie ma – w mojej ocenie – żadnego zagrożenia, że ktokolwiek z pracowników straci pracę. Zresztą mamy podpisane takie porozumienie. Ja rozmawiając z przedstawicielami Zarządu Tauronu, po raz kolejny mam zapewnienie, że nie ma takiego zagrożenia i to, co sobie ustaliliśmy, co przyjęliśmy w programie naprawczym, co podpisaliśmy w formie porozumienia jeszcze w październiku, jest realizowane. To przejęcie przez Tauron w tej formie, jaka teraz jest, jest perspektywą rozwoju kopalni. Bo we wcześniejszych propozycjach nie dawało to żadnych rokowań dla kopalni. Przy tej wersji ostatecznej, jaką w wyniku walki z tamtym rządem uzyskaliśmy, daje (przejęcie – przyp. red.) perspektywy funkcjonowania – zauważa Stanisław Kłysz.

Obecnie spółka Tauron stara się o decyzje ministra środowiska o przeniesieniu na jej rzecz koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża Brzeszcze oraz innych decyzji z tym związanych.

RIRM

drukuj