fot. PAP/Tomasz Gzell

Szansa na porozumienie ws. sytuacji w oświacie

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty wznowi swoje prace. Takie ustalenia zapadły po spotkaniu ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego z szefem ZNP Sławomirem Broniarzem.

Chęć spotkania i rozmów ze wszystkimi oświatowymi związkami zawodowymi Dariusz Piontkowski zadeklarował zaraz po objęciu stanowiska ministra edukacji. Jak mówił, zależy mu na spokojnej, merytorycznej rozmowie.

– Tak jak zapowiadałem kilka dni temu, jesteśmy otwarci na rozmowy, bez względu na to, jak dotąd wyglądała sytuacja. Chcemy rozmawiać z każdym. Uważam, że rozmowa i dialog przyniesie dużo lepsze efekty niż stawianie sprawy twardo – wskazał.

I rzeczywiście, rozmowy przyniosły swój pierwszy pozytywny efekt. W ocenie zarówno szefa ZNP Sławomira Broniarza, jak i szefa FZZ Sławomira Wittkowicza, były one merytoryczne. Dotyczyły między innymi kwestii płacowych w oświacie. Rozmawiano też o sejmowych pracach nad nowelizacją Karty Nauczyciela, która wprowadza porozumienie rządu z oświatową „Solidarnością”.

– To, że spotkanie trwało tylko 90 minut, dowodzi, że było bardzo merytoryczne, rzeczowe, konkretne i nie było tutaj nadmiernej frazeologii i różnego rodzaju popisów ze strony szefa resortu, więc to dobrze rokuje – podkreślił Sławomir Broniarz.

– Ta była rozmowa– moim zdaniem – otwierająca jakieś możliwości – powiedział Sławomir Wittkowicz.

Mimo tych deklaracji ani ZNP, ani Forum Związków Zawodowych nie wycofały się ze sporu z rządem. W czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski rozmawiał z oświatową „Solidarnością”.

– Wyrażamy zadowolenie, ponieważ 5 z 6 punktów już praktycznie zostało zrealizowanych i będzie funkcjonować już od 1 września – podkreślił przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

W kwietniu rząd i „Solidarność” podpisały porozumienie, które przewidywało między innymi wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów oraz minimalny dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Współpraca ministerstwa ze związkiem ma być kontynuowana.

– Tak, aby działać na rzecz dobrej szkoły, dobrej edukacji. Tak, aby nauczyciele również czuli się docenieni przez rząd – wskazał minister.

Kolejne spotkania ze związkami zawodowymi będą odbywały się już w innej formule – zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

– Chcemy, żeby kolejne spotkania odbywały się w formule wszystkich związków zawodowych. Tak jak mówiłem, każdy ze związków ma nieco inne spojrzenie, dlatego chciałem zrobić pierwsze spotkanie indywidualnie z każdym ze związków, żeby można było swobodnie porozmawiać dłuższy czas, nie przeszkadzać sobie wzajemnie, tylko raczej się wysłuchać i zobaczyć, w którym kierunku powinniśmy iść – dodał.

Działanie Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu zakończenia sporu między związkowcami a resortem pozytywnie ocenia politolog Jarosław Komorniczak.

– Widać dużą chęć do rozmowy, dużą aktywność, proponowanie wielu działań i rozwiązań, które mają unormować sytuację. Miejmy nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany i że podejmowane działania zakończą się skutecznymi efektami – powiedział Jarosław Komorniczak.

Wznowienie prac zespołu samorządowo-związkowo-rządowego prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj