fot. flickr.com

Węgry: Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w polskiej szkole

Kartki do polskich uczniów z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pisali dzisiaj uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej im. 1000-letniej przyjaźni polsko-węgierskiej w Budapeszcie.

Lekcja zaczęła się od rozwiązywania przez uczniów zadań związanych z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Uczniowie trzeciej klasy rozszyfrowywali tekst, który mówił o tym, jakie imię nosi ich szkoła i dlaczego wobec tego świętowanie tego dnia jest dla niej ważne; uczniowie drugiej klasy składali puzzle z pociętego obrazka ze sztandarem szkoły, zaś dzieci z klas 4-5 układały tekst mówiący m.in. o tym, że 24 marca 2006 r. odsłonięto w Gyoer na północnym zachodzie Węgier pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przedstawiający dwa splecione dęby.

Dzieci dowiedziały się też m.in., że centralne uroczystości poświęcone temu dniu są obchodzone raz na Węgrzech, a raz w Polsce, oraz poznały loga towarzyszące tym obchodom w poszczególnych latach.

Na koniec uczniowie pisali listy do dzieci w polskich szkołach. Ci, którzy byli na wymianie w Polsce, kierowali listy do znanych sobie osób, inni wyobrażali sobie zaprzyjaźniona klasę.

„Cieszę się z przyjaźni polsko-węgierskiej i odsłonięcia pomnika” – napisał jeden z uczniów.

Inni życzyli polskim dzieciom z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej „dużo wolnego czasu i dużo szóstek w szkole” albo „dużo zdrowia i dużo zabawy”. Ktoś w liście skierowanym do konkretnego kolegi napisał: „Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie starego przyjaciela”.

Swoje kartki uczniowie ozdobili rysunkami flag dwóch krajów lub w inny sposób, nawiązując do dnia 23 marca.

Lekcja była też okazją do ćwiczenia w praktyce polskiej ortografii. Uczniowie, oprócz tradycyjnych problemów „u” czy „ó” albo „ż” czy „rz”, mieli bowiem jeszcze inne: „en” czy „ę” albo „ś” czy „sz”.

Ogólnokrajowa Szkoła Polska im. 1000-letniej przyjaźni polsko-węgierskiej w Budapeszcie istnieje od 15 lat i działa w ramach węgierskiego systemu oświaty. Uczniowie – którymi są przeważnie urodzone na Węgrzech dzieci z rodzin polsko-węgierskich – przychodzą raz w tygodniu na 5-godzinny blok nauki: 4 lekcje języka polskiego i jedną wiedzy o kraju, która obejmuje elementy historii, geografii, kulturoznawstwa i tradycji.

„W naszej szkole w obecnym roku szkolnym jest 173 uczniów, są to dzieci w wieku od 6 do 18-19 lat. Mamy klasy od 1. do 12., czyli obejmujemy swoim zasięgiem i szkołę podstawową i liceum” – powiedziała PAP dyrektorka szkoły Anna Lang.

Dzieci otrzymują w szkole oceny, które na prośbę ucznia lub rodzica mogą zostać dopisane do węgierskiego świadectwa. Mogą też w swoich rodzimych szkołach zdawać maturę z języka polskiego.

„Mamy bardzo ścisłą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 68 we Wrocławiu. Od 2015 r. nasi uczniowie wyjeżdżają regularnie raz do roku, jesienią, na tydzień do Wrocławia i tam z dziećmi polskimi chodzą na lekcje” – powiedziała Anna Lang.

Placówka współpracuje też ze szkołą podstawową w Warszawie. Sobotnie listy zostaną wysłane do obu szkół.

„Poza tym organizujemy wspólne obozy latem. Już po raz drugi będziemy mieli wspólny obóz nad Balatonem, gdzie z rewizytą przyjadą do nas uczniowie ze szkoły z Wrocławia. Nasze dzieci będą wspólnie spędzały czas nad Balatonem. Ten czas jest nie tylko poświęcony na odpoczynek, ale także uczniowie z Polski poznają tutaj nasze polskie pamiątki” – zaznaczyła Anna Lang.

Jednym z miejsc odwiedzanych podczas takich wakacji jest Balatonboglar, gdzie podczas II wojny światowej działała polska szkoła.

23 marca Dniem Przyjaźni obu państw ustanowiły w 2007 roku Sejm RP i parlament Węgier. Centralne obchody odbywają się na przemian w Polsce i na Węgrzech. W zeszłym roku miały miejsce w węgierskim Veszprem, a w tym roku trwają w Kielcach.

PAP/RIRM

drukuj