Niemiecki suzeren

W bankrutującej Unii Europejskiej Niemcy sięgają po przywództwo polityczne. Nowy hegemon bezwzględnie wykorzystuje trudną sytuację Grecji, Hiszpanii i Włoch i

Unia niemiecka

 Dla państw o niższym poziomie rozwoju niż najbardziej rozwinięte europejskie gospodarki euro stało się barierą rozwojową. Dlatego tym państwom Unia

Putin grozi Finom

Wejście Finlandii do NATO pogorszy jej stosunki z Rosją – prezydent Władimir Putin ostrzegł skandynawskich sąsiadów w piątek podczas spotkania