PAP/EPA.

Frans Timmermans grozi Europie Środkowo-Wschodniej

Kandydaci na szefa Komisji Europejskiej starli się w środę w debacie. Frans Timmermans ostrzegł kraje Europy Środkowo-Wschodniej, że jeśli nie będą solidarne w sprawie uchodźców, wcześniej czy później mogą spodziewać się przywrócenia granic.

Pierwszym i głównym tematem dyskusji, jaka odbyła się w Brukseli, była kwestia migracji. Kandydat Socjalistów i Demokratów Frans Timmermans mówił o wielkim planie wsparcia dla Afryki. Podkreślał, że problem migracyjny musi zostać rozwiązany jak najszybciej, wskazując na potrzebę solidarności w Europie.

– Solidarność jest nie tylko wobec czegoś, co się nam podoba, ale czasem wobec czegoś, co się nam nie podoba. Jeśli kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą nadal odmawiać solidarności, wcześniej czy później, zostaną przywrócone granice w Europie – groził wiceszef Komisji Europejskiej.

To nie pierwsza groźba wyłączenia państw, które odmawiają współpracy w sprawie wspólnego systemu azylowego, ze strefy Schengen. Podobne sugestie wygłaszał wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron.

O tym, że UE potrzebuje wspólnego podejścia do rozwiązania problemu migracji mówił kandydat Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber.

Dla nas są dwa filary w tej sprawie: pierwszy dotyczy kontroli tego, kto dostaje się do Europy. Musimy odzyskać kontrolę nad naszymi granicami. To wykluczy przemytników. […]Drugą istotną rzeczą jest nasza humanitarna odpowiedzialność. To oznacza przesiedlenia z Syrii, wielki plan Marshalla dla Afryki – akcentował polityk.

„Potrzebujemy sposobów, by zarządzać migracją” – akcentowała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

– Nie możemy pozwolić, żeby ludzie przyjeżdżali i wyjeżdżali bez naszej wiedzy. Do tego potrzebujemy wspólnego systemu azylowego – mówiła kandydatka liberałów.

W kontrze do tych wypowiedzi wybrzmiały słowa przedstawiciela Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Jana Zahradila.

Chcę powiedzieć, że narzucanie kwot uchodźców przez Komisję Europejską było błędem. Nie powinno do tego dojść, gdyż pogłębiło to podziały między wschodem i zachodem Europy. Wierzę, że powinniśmy znaleźć inne rozwiązanie, które będzie respektować suwerenne prawa rządów, parlamentów i krajów dotyczące tego, czy przyznawać azyl, czy też nie – wskazywał.

Wiele emocji wzbudził także temat walki ze zmianami klimatycznymi. W dyskusji pojawił się również wątek praworządności. Manfred Weber zapowiadał wprowadzenie nowego mechanizmu kontroli, który wiązałby praworządność ze środkami unijnymi.

TV Trwam News/RIRM

drukuj