Społeczne Wysłuchanie Publiczne ws. ustawy prawo oświatowe 

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się społeczne wysłuchanie publiczne projektów ustaw reformujących system edukacji; w tym likwidujących gimnazja. Organizują je samorządowcy.

To odpowiedź na odrzucenie przez sejmowe komisje wniosków o wysłuchanie publiczne w Sejmie.

Podczas spotkania głos zabiorą m.in. przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego i eksperci. Zaproszono także kluby poselskie, Kancelarię Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Za przyjęciem projektów opowiedziały się ostatnio sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zmianom sprzeciwia się część rodziców i ZNP. Nauczyciele podnoszą m.in., że po wprowadzeniu reformy wielu z nich straci pracę. Minister Anna Zalewska zapewniała niedawno w Sejmie, że nie dojdzie do takich sytuacji.

– Chcę przypomnieć, że jest taka sama liczba dzieci, w związku, z czym będzie potrzebna taka sama liczba nauczycieli. Podobne obawy były, kiedy przywracaliśmy możliwość wyboru rodzicom, co do tego, czy sześciolatek ma uczyć się w przedszkolu, czy w szkole. Przypominam – w systemie pojawiły się nowe miejsca pracy – podkreśliła Anna Zalewska.

Zgodnie z rządowymi projektami powstać mają: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe.

Gimnazja mają być zlikwidowane. Nowy system edukacji miałby obowiązywać od przyszłego roku szkolnego.

RIRM

drukuj