fot. Nasz Dziennik

Senat wznowi posiedzenie – zajmie się m.in. nowelą ustawy o refundacji leków

Senat wznowi dziś rozpoczęte w piątek posiedzenie. Senatorowie zajmą się nowelą ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Celem noweli dotyczącej wyrobów medycznych jest usprawnienie procesu zaopatrzenia w produkty medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyły zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

Senat zajmie się również nowelą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Ponadto senatorowie zajmą się nowelizacją Prawa spółdzielczego, która ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada ona zniesienie możliwości płynnego przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe.

W porządku obrad Senatu jest też nowela Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadza m.in. możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, a także projekt nowelizacji o świadczeniach rodzinnych, którego celem jest przyznanie osobom pobierającym emeryturę z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę między aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto.

Senat ma też przeprowadzić drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.

TV Trwam News/RIRM

drukuj