fot. flickr.com

Senat: dziś głosowanie nad ustawą budżetową

Senatorowie będą dziś głosować m.in. nad tegoroczną ustawą budżetową. Przyjęcie jej bez poprawek zarekomendowała w środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

W związku z poparciem tego wniosku, bezprzedmiotowe stało się głosowanie kilkudziesięciu poprawek zgłoszonych w czasie debaty przez senatorów Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu ustawę budżetową na 2018 r. przegłosował Sejm.

Senator PiS Łukasz Mikołajczyk mówi, że budżet jest realistyczny. Zakłada rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

Jestem przekonany, że ten budżet podoba się wielu stronom sceny politycznej, tym bardziej, że w Senacie głosów krytyki ze strony PO nie było, a jeśli już były, to dotyczyły konkretnych inwestycji na obszarach działalności danego senatora. Natomiast globalnie nie było zastrzeżeń do tego budżetu. Jesteśmy w związku z tym dumni, że ten budżet jest budżetem prorozwojowym i możemy się nim szczycić na arenie międzynarodowej i pokazywać znaczny wzrost gospodarczy i prospołeczny w Polsce – wskazuje Łukasz Mikołajczyk.

Ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł. Rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,7 proc. PKB.

RIRM

drukuj