Sejmowa komisja zajmie się projektem ws. całkowitego zakazu aborcji

Sprawa zabijania dzieci nienarodzonych ponownie wraca do Sejmu. Dziś sejmowa Komisja ds. Petycji ma zająć się projektem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, który całkowicie zakazuje tzw. aborcji.

Projekt – w przeciwieństwie do rozpatrywanego w ubiegłym roku projektu komitetu ,,Stop Aborcji” – nie przewiduje karania kobiet, które zabiły swoje dziecko.

Propozycja PFROŻ oprócz całkowitego zakazu aborcji zakłada też m.in. zakaz sprzedaży środków o działaniu poronnym i antyimplantacyjnym.

Dr Paweł Wosicki, Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, liczy na to, że projekt zostanie skierowany do dalszych prac.

– Tak naprawdę komisja ma dwie możliwości: może albo projekt odrzucić, tym samym kończąc jego żywot, albo skierować do dalszych prac w Sejmie. Osobiście głęboko wierzę, że komisja wybierze tę drugą ewentualność. Swoją wiarę opieram też na racjonalnych przesłankach, mianowicie z jednej strony komisja z Biura Analiz Sejmowych wydała pozytywną opinię, jeżeli chodzi o formalną stronę projektu, że projekt nadaje się do dalszego procedowania, a z drugiej strony było wiele wypowiedzi posłów i polityków PiS-u. Szły one w tym kierunku, że widzą potrzebę lepszej prawnej ochrony życia dzieci poczętych – podkreśla dr Paweł Wosicki.

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Petycji, na którym posłowie mieli zająć się projektem, ze względu na protest części opozycji w Sejmie zostało odwołane.

Projekt, jako załącznik do petycji, wpłynął do komisji pod koniec 2016 roku.

RIRM

drukuj