Sejm zajmie się zniesieniem obowiązku szczepień i ustawą budżetową

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się między innymi zniesieniem obowiązku szczepień i ustawą budżetową na 2019 rok. W porządku obrad jest też wybór Rzecznika Praw Dziecka.

Do Sejmu wpłynęła jedna kandydatura na to stanowisko. O funkcję ubiega się dr Agnieszka Maria Dudzińska, kandydatka PiS. Zgłoszone wcześniej osoby nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów całej Izby. W efekcie cała procedura wyboru Rzecznika Praw Dziecka została wznowiona.

Poseł PiS Waldemar Buda z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowiek wskazał, że obsadzenie stanowiska leży przede wszystkim w interesie dzieci.

– Często jest tak, że niestety interes dorosłych jest sprzeczny z interesem dziecka. Wtedy taka interwencja i wsparcie Rzecznika Praw Dziecka jest niezmiernie potrzebne. Pamiętam przypadki, w których interweniowałem w sprawie wydania dzieci wydania dzieci za granice na podstawie Konwencji Haskiej. W tych sprawach Rzecznik również uczestniczył. Szybsze obsadzenie tego stanowiska jest przede wszystkim w interesie dzieci – podkreślił Waldemar Buda.

Po tym jak Sejm powoła nowego Rzecznika Prawa Dziecka, nominację będzie musiał jeszcze zatwierdzić Senat. Dotychczas funkcję tę pełnił Marek Michalak. Jego kadencja upłynęła pod koniec sierpnia. Będzie on jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego Rzecznika Praw Dziecka.

RIRM

drukuj