fot. Katarzyna Cegielska

Sejm: Konferencja o zrównoważonym rozwoju

„Zrównoważony rozwój w świetle encykliki <<Laudato Si>>” – pod takim hasłem w Sejmie odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja.

Pierwszy referat pt. „Co oznacza, że Bóg jest Stwórca świata” wygłosi prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej ks. kard. Gerhard Muller. Później głos zabiorą inni wybitni prelegenci z Polski i świata m.in. z USA i Rosji.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko powiedział, że konferencja jest zorganizowana z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dodał, że naukowcy będą podejmować temat  zrównoważonego rozwoju  i tego w jaki sposób zlikwidować największe problemy świata.

 – Jednym z ważniejszych  problemów świata jest brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, degradacja gleb, degradacja bioróżnorodności, wycinanie lasów, degradacja lasów,  a w ślad za tym idzie głód, idą migracje – i to w dużej skali. Tej sprawie była poświęcona encyklika  Ojca Świętego „Laudato Si” i tej sprawie było poświęcone i zaakceptowane przez cały świat porozumienie paryskie, gdzie Polska odegrała dużą rolę. Będziemy w Sejmie zastanawiali się wśród największych specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób należy rozwiązywać te problemy w skali świata, ale również w jaki sposób mogą być rozwiązywane na terenie Polski – stwierdził  minister środowiska Jan Szyszko.

Minister środowiska zapowiedział, że na końcu spotkania złożone będą wnioski, które zostaną opracowane i opublikowane. Ponadto odczytany zostanie list dziękczynny do Ojca św. Franciszka za jego wkład w sprawy świata.

Organizatorami konferencji są Kongregacja Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Ministerstwo Środowiska oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

RIRM

drukuj