Samorządy otrzymają 20 mld zł więcej niż w 2015 r.

W przyszłym roku samorządy otrzymają o 20 mld zł więcej niż w roku 2015. Samorządy wojewódzkie dostaną z kolei o 2 mld 300 mln zł więcej. O sprawie poinformowali wczoraj wiceministrowie: finansów – Leszek Skiba oraz spraw wewnętrznych i administracji – Paweł Szefernaker.

Leszek Skiba podkreślał, że dodatkowe pieniądze, które trafiają do samorządów, to owoce poprawy ściągalności podatków, wzrostu gospodarczego i dobrej polityki gospodarczej. Środki te umożliwiają redukcję zadłużenia samorządów, wynoszącego 67 mld zł – mówił wiceminister finansów.

Jednostki samorządu terytorialnego, powiaty, gminy, miasta na prawach powiatów, województwa dostaną o 20 mld zł więcej w 2019 r. Warto popatrzeć na skalę, bo 20 mld zł to jest prawie 30 proc. tego, jaki jest poziom zadłużenia. Działania związane z uszczelnieniem, ze wzrostem gospodarczym, polityką gospodarczą zmierzające do budżetu i do budżetu samorządu terytorialnego trafiało więcej pieniędzy. Jest to jednocześnie wielki wysiłek, który pozwala na to, aby ograniczyć zadłużenie samorządu – wskazał Leszek Skiba.

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker podkreślał, że obecny rząd jest rządem przyjaznym samorządom i dobrze traktuje samorządy. W przypadku zlecania im dodatkowych zadań – jak mówił – wiąże się to z większymi przekazywanymi środkami. Przykładem jest program 500 plus.

RIRM

drukuj