fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Rząd sfinansuje m.in. staże lekarskie

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy okołobudżetowej. Przewiduje on m.in. sfinansowanie staży lekarskich oraz wsparcie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy okołobudżetowej mają m.in. uzupełniać ustawę budżetową na 2018 r. Najważniejsze zmiany dotyczą Funduszu Pracy. Zakładają one finansowanie ze środków Funduszu staży podyplomowych lekarzy, dentystów oraz szkoleń dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. Na te cele rząd może przeznaczyć ponad miliard złotych. Planowane rozwiązania zakładają również dostosowanie kosztów Funduszu Pracy do przewidywanej w przyszłym roku sytuacji na rynku pracy. Wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy byłyby wspierane środkami Funduszu. To jednak miałoby być uzależnione od efektywności ich pracy, czyli aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Z kolei dotychczasowo finansowane z Funduszu Pracy świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz pogrzebowe będą finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje również częściowe zmiany finansowania m.in. w zakresie zdrowia publicznego, sportu oraz służb mundurowych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj