Rząd opracuje dokument opisujący priorytety promocji Polski

Do końca roku rząd opracuje dokument opisujący priorytety promocji Polski.  Będzie nad nim pracował m.in. nowo powołany w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, międzyresortowy zespół ds. promocji Polski.

Na czele zespołu stanął minister w KPRM Adam Lipiński. Wiceprzewodniczącym jest wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak. Zespół zastąpił Radę Promocji Polski, która działała przy MSZ.

Jednym z jego zadań jest – jak powiedział Jan Dziedziczak – ukierunkowanie budżetów promocyjnych ministerstw, tak aby były skoordynowane i służyły budowie spójnego wizerunku Polski.

– Nam zależy na tym, żeby wyznaczyć główne kierunki polskiej narracji – dokładnie ten model, który realizują poważne kraje na zachód od naszych granic i konsekwentne realizowanie tego na każdym polu, czy to na poziomie poszczególnych resortów, innych instytucji państwowych czy podmiotów, które mają elementy Skarbu Państwa. Wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Tych elementów narracyjnych jest oczywiście wiele. Nam zależy na tym, żeby wprowadzić choćby profesjonalną politykę historyczną – zaznaczył Jan Dziedziczak.

W zespole ds. promocji Polski powołano zespoły zadaniowe: ds. marki Polski, zarządzania informacjami o Polsce, ds. promocji kultury, promocji polskiej żywności, ds. dyplomacji historycznej i polityki pamięci, a także ds. wykorzystania potencjału Polonii.

RIRM

drukuj