RBN w poniedziałek m.in. o atakach terrorystycznych we Francji

Rada Bezpieczeństwa Narodowego na najbliższym posiedzeniu w poniedziałek omówi wnioski z ostatnich ataków terrorystycznych Francji. Zajmie się także projektem doktryny cyberbezpieczeństwa RP i priorytetowymi zadaniami na rzecz wzmocnienia obronności państwa w 2015 roku.

Dr Łukasz Kister z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zauważa, że Polska powinna dogłębnie rozważać sytuację w jakiej się znajduje w kontekście zagrożenia terrorystycznego.

Na pewno nie powinniśmy lekceważyć zmian środowiska bezpieczeństwa jakie mają miejsce w Zachodniej Europie, choć nasza struktura, nasze środowisko jest nieco inne, można powiedzieć, że lepsze od tego, które ma Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, ale jednak nie jest ono na tyle odległe byśmy mogli czuć się bezwzględnie bezpieczni, byśmy mogli określać siebie jako „zielona wyspę”. Tutaj musimy na to poważnie zwrócić uwagę i nie poddawać się tym głosom, które chciałyby wskazywać Polskę jako kraj zupełnie niezagrożony terroryzmem – zaznacza dr Łukasz Kister.

Doktryna bezpieczeństwa RP ma wskazywać strategiczne kierunki działań na rzecz obronności w przestrzeni teleinformatycznej. Projekt przedstawia zagrożenia, ryzyka i szanse cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym oraz krajowym.

RIRM

drukuj