fot. flickr.com

Rada Legislacyjna i RPO kwestionują niektóre zmiany w ustawie o jakości życia publicznego

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Przepisy przygotowane przez ministra koordynatora służb specjalnych zakładają przede wszystkim stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym.

Mają też uregulować m.in. zasady udziału lobbystów w procesie legislacyjnym. Zmiany w tym zakresie skrytykowała jednak Rada Legislacyjna działająca przy rządzie oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jeden z zarzutów dotyczy konieczności ujawniania numerów PESEL przez zawodowych lobbystów, a także tego, kto ich finansuje. Do tych zarzutów odniósł się w rozmowie z Radiem Maryja zastępca ministra koordynatora ds. służb specjalnych Maciej Wąsik.

– Wydaje mi się, że już w toku różnego typu konsultacji: międzyresortowych  czy publicznych, uznaliśmy, że oczywiście każdy, kto podaje swoje dane jako lobbysta, jako osoba zaangażowana w proces stanowienia prawa, musi okazać swoją tożsamość (…). Nie widzę więc tego typu zagrożeń. Niemniej jednak z uwagą przeczytam opinię Rady Legislacyjnej i „zderzę” tę opinię z treścią ustawy. W tym zakresie oczywiście jesteśmy w stanie negocjować, ale wydaje mi się, że już i tak ten obecny projekt ustawy nie przewiduje ujawniania tych danych na jawnych stronach – powiedział Maciej Wąsik.

Do tej pory sprawy udziału lobbystów w stanowieniu prawa określa ustawa o działalności lobbingowej. Ustawa o jawności miałaby ją zastąpić. Projekt przepisów przeszedł już konsultacje i trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

RIRM

drukuj