By Michał Dadełło - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63959757

Przywracanie zamkniętych połączeń autobusowych czy kwestia funduszy emerytalnych tematami posiedzenia rządu

Przywracanie zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych czy kwestia funduszy emerytalnych – m.in. te tematy omówią ministrowie podczas dzisiejszego posiedzenia rządu.

Temat przywracania zamkniętych połączeń autobusowych, którym zajmą dziś ministrowie, to jeden z elementów nowej „piątki PiS”, czyli nowych programów rządu. Ministrowie omówią też kwestie wprowadzenia możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów użytkowych w mobilnych stacjach i w wyznaczonych punktach. Wykorzystanie takich stacji ma skrócić czas kontroli i zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, ponieważ szczegółowe kontrole mogą być przeprowadzane bezpośrednio w pasie drogi.

Ministrowie poruszą też temat funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych. Dokument w tej sprawie ma ułatwić m.in. mobilność pracowników między unijnymi państwami.

Ponadto ministrowie omówią zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nowelizacja ma dostosować krajowe regulacje do nowych przepisów europejskich, a także zapewnić finansowanie systemu zarządzania emisjami.

Kolejnym tematem podczas posiedzeniu rządu będzie stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Ma to wzmocnić współpracę między głównymi instytucjami państwa działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj