fot. PAP/EPA

Przyjęcie euro jedną z możliwych kwestii referendum konstytucyjnego w Polsce

Najprawdopodobniej już niedługo powróci dyskusja na temat ewentualnego wejścia Polski do strefy euro.

Pod koniec sierpnia odbędzie się pierwsza debata na temat zmian w konstytucji organizowana  przez „Solidarność”. Prezydent RP Andrzej Duda zapowiadając referendum konstytucyjne przyznał, że jedno z pytań mogłoby dotyczyć przyjęcia w Polsce euro.

Większość Polaków jest przeciwna wstępowaniu do eurolandu. Rząd Zjednoczonej Prawicy także chce wzmacniać Polską złotówkę. Zwolennicy wspólnej waluty przekonują, że jest to dobry czas ze względu na dobre wskaźniki finansowe i gospodarcze.

Poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15’ jest przeciwnikiem zastąpienia polskiego złotego europejską walutą.

– Jeżeli zachowamy polski złoty i będziemy mieli do tego poparcie Polaków „na papierze”, to wydaje mi się, że będzie to dobra decyzja dla przyszłości Polski. Nigdy nie możemy wejść do strefy Euro i nie wyobrażam sobie, żebyśmy kiedykolwiek porzucili własną suwerenność walutową. Dopóki posiadamy polski złoty, jesteśmy gospodarzem we własnym kraju. Jeżeli się wyzbędziemy polskiego złotego, to ceny będą nam dyktować urzędnicy unijni – podkreśla Poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15’.

Waluta euro jest obowiązującym środkiem płatniczym w 19 krajach. Dania i Wielka Brytania podczas negocjacji akcesyjnych zdecydowały się pozostać przy swoich walutach.

Polska zobowiązała się przyjąć wspólną walutę bez określenia terminu.

RIRM

drukuj