Przewodniczący małopolskiej „S”: będziemy obserwować, czy przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę nie są omijane

Będziemy zwracać uwagę, czy przepisy ustawy nie są omijane – powiedział Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”. W ostatnią środę zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą ograniczającą handel w niedziele i trafiła ona do podpisu prezydenta.

W związku z tym od 1 marca handel tego dnia będzie stopniowo ograniczany; początkowo do dwóch niedziel w 2018 r., a następnie do jednej niedzieli w 2019 r. Od 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele.

Projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu jesienią 2016 r. jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodziła m.in. NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący Wojciech Grzeszek podkreślił, że obecna ustawa ma inną formę niż zakładał pierwotny projekt, ale należy się starać, aby przyniósł rezultaty.

– Wielokrotnie mówimy, że to już nie jest nasz projekt i oczywiście także będziemy wskazywać te słabe punkty czy możliwości obchodzenia. Jest wiadomą rzeczą, że życie bardzo często pokazuje, iż są zawsze jakieś tendencje do obchodzenia ustaw czy przepisów. Mam nadzieję, że będzie też taka wola, żeby takich możliwości było jak najmniej. Takie jest też założenie „Solidarności” i myślę, że również obecnie rządzących, aby przepisy były jasne, precyzyjne i nie stwarzały takich możliwości – powiedział Wojciech Grzeszek.

W uchwalonej ustawie przewidziano katalog wyłączeń, obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. Chodzi m.in. o piekarnie, cukiernie, stacje paliw oraz placówki handlowe np. na dworcach czy lotniskach.

Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a nawet – przy uporczywym łamaniu zakazu – karę ograniczenia wolności.

RIRM

drukuj