Przedstawiciele parlamentów Polski i Czech spotkają się dziś w Juracie

Współpraca parlamentarna, infrastruktura, komunikacja oraz przyszłość Unii Europejskiej – to niektóre tematy dzisiejszego posiedzenia prezydiów Sejmu RP i czeskiej Izby Poselskiej. Politycy spotkają się w Juracie.

Wspólnemu posiedzeniu obu niższych izb parlamentu – polskiej i czeskiej – przewodniczyć będą Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński i przewodniczący Izby Poselskiej Czech Radek Vondraczek.  Ze strony polskiej do Juraty udadzą się też wicemarszałkowie: Beata Mazurek, Ryszard Terlecki, Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska i Stanisław Tyszka.

Wśród poruszanych tematów, oprócz tych dotyczących współpracy parlamentarnej, infrastruktury, komunikacji i przyszłości UE, znajdą się też te poświęcone współpracy regionalnej i priorytetom dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas dyskusji poruszona będzie też kwestia rozwoju ratownictwa medycznego na polsko-czeskim pograniczu. Wspólne posiedzenie prezydiów polskiego Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej w Juracie to kontynuacja formuły rozpoczętej w 2014 r.

RIRM

drukuj