fot. twitter.com

Prokuratura Krajowa: Kolejne zatrzymania w śledztwie dot. grupy przestępczej nielegalnie wprowadzającej do obrotu paliwa

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo przeciwko Urszuli D., Jackowi W. i innym osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu paliwa – poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Na początku tygodnia na polecenie Prokuratury Okręgowej w Suwałkach zatrzymano cztery osoby związane nielegalnym procederem obrotu paliwem. Troje z zatrzymanych podejrzanych jest o nabywanie od Urszuli D. i Jacka W. paliwa silnikowego pochodzącego z Niemiec, którego następnie się pozbywano bądź wykorzystywano we własnych środkach transportu.

W celu legalizacji pochodzenia paliwa silnikowego, podejrzani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonowali otrzymane fikcyjne faktury zakupu oleju napędowego.

Jak ustaliła prokuratura, podejrzany Robert T. nabył w 2015 roku blisko 3,5 miliona litrów paliwa silnikowego o wartości niemal 17 milionów złotych, „uszczuplając” należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego o ponad 6 milionów złotych i o kolejne 3 miliony z tytułu podatku VAT. Z tego samego tytułu kolejny z podejrzanych, Zbigniew M., uszczuplił Skarb Państwa o kwotę ok. 1. 500 000 złotych, a Maciej K. o 1. 200 000 złotych.

Czwarty z podejrzanych Waldemar U. usłyszał zarzuty dotyczące działania wspólnie i w porozumieniu z Urszulą D., Jackiem W. oraz innymi osobami i uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu i podstawy opodatkowania, w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia, posiadania i zużycia co najmniej 290 400 litrów paliwa smarowego o wartości ponad 1,3 miliona złotych.

Jak podaje PK, swoim zachowaniem Waldemar U. doprowadził budżet Skarbu Państwa do „uszczuplenia należności publicznoprawnych” w kwocie ponad pół miliona złotych z tytułu podatku akcyzowego i w kwocie ponad 250 tysięcy złotych tytułu podatku od towarów i usług.

Prokurator po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 80 000 złotych do 150.000 złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

„W toku postępowania ustalono, że Urszula D. i Jacek W. zorganizowali przestępczy proceder polegający na tym, że zajmując się w latach 2015 – 2017 sprawami gospodarczymi i finansowymi firmy paliwowej z siedzibą w Warszawie oraz trzech firm transportowych z Warszawy i okolic, nabywali olej smarowy od zlokalizowanych w Niemczech podmiotów. W dokumentach przewozowych dotyczących transakcji zakupu oleju smarowego, jako odbiorcę towaru wskazywano fikcyjne podmioty gospodarcze, zarejestrowane m.in. w Bułgarii, Łotwie i Czechach” – czytamy dalej.

Olej smarowy był przewożony na terytorium Polski, pod pozorem dalszego przemieszczania towaru do fikcyjnych odbiorców w Bułgarii, Łotwie i Czechach. W rzeczywistości olej był zbywany odbiorcom w Polsce jako paliwo silnikowe, służące do napędu silników spalinowych, bez odprowadzenia należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Dokumenty towarzyszące transportom oleju smarowego były niszczone po dostarczeniu towaru do odbiorcy w Polsce. Jak podaje prokuratura, sprowadzono ponad 10,5 miliona litów oleju.

Dotychczas ustalono, iż w wyżej opisany sposób zostały sprowadzone do Polski co najmniej 372 transporty oleju smarowego, w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 737 265 litrów. Sprawcy swoim zachowaniem doprowadzili do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie wielkiej wartości, w wysokości co najmniej 29 109 099, 09 złotych.

Dodatkowo, członkowie grupy w celu „legalizacji” pochodzenia paliwa silnikowego z Niemiec, przekazywali swoim odbiorcom fikcyjne faktury VAT poświadczające, iż nabywają oni olej napędowy pochodzenia krajowego od polskiego podmiotu gospodarczego.

Aktualnie w prowadzonym śledztwie 27 osób posiada status podejrzanych. W toku postępowania na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę około 4. 400 000 złotych.

PAP/RIRM

drukuj