fot. PAP/Tomasz Gzell

Projekt noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym na posiedzeniu rządu

Odbędzie się dziś posiedzenie rządu. Zajmie się on m.in. projektem noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Rząd omówi też kwestie dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zakłada rozszerzenie kompetencji premiera, które dotyczą koordynowania wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w spółkach na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Doprecyzowanie przepisów w tym temacie ma pozwolić uporządkować kompetencje i zadania organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy w ub. roku.

Ministrowie zajmą się dziś także kwestią noweli ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.  Projekt zakłada, że jej siedziba zostanie przeniesiona z Gdańska do Warszawy, a sama Agencja będzie podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Dotychczasowa centrala Polskiej Agencji Kosmicznej będzie mogła zostać przekształcona w oddział.

Ministrowie omówią również projekt Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, który przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Chodzi o „System Koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych KE”.

TV Trwam News/RIRM

drukuj