Prof. P. Jaroszyński: Musimy odnawiać wspólnotę ducha

„Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę posiada głębokie znaczenie, bez którego nie byłoby sukcesów w innych dziedzinach” – powiedział prof. Piotr Jaroszyński, odnosząc się w ten sposób do rozpoczynającego się dziś dwudniowego spotkania.

Słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam zgromadzą się u stóp Jasnogórskiej Pani, by dziękować za powstanie toruńskiej rozgłośni i prosić Maryję o dalsze błogosławieństwo dla wszystkich dzieł przy niej powstałych.

Prof. Piotr Jaroszyński określa wspólnotę, jaka łączy zgromadzonych na Błoniach jasnogórskich pielgrzymów, mianem wspólnoty ducha.

– Kolejna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja ma wymiar zarówno religijny, jak i wspólnotowy. Chodzi o to, żeby tę wspólnotę ducha, którą opieramy na wierze i kulturze narodowej, jest czymś, co musimy ciągle odnawiać i równocześnie nadawać temu coraz większą rangę, tak, żeby w dzisiejszych czasach wznieść się ponad politykę i ekonomię. Dlatego, że tak jak ważnym jest, żeby polityka i ekonomia były zdrowe. Pamiętajmy, że one nie są celem samym w sobie – mówi prof. Piotr Jaroszyński.

W tym roku pielgrzymi gromadzą się na Jasnej Górze pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej.

Natomiast jutro Msza św. o godzinie 11.00 będzie sprawowana pod przewodnictwem ks. abp. Jana Romeo Pawłowskiego, delegata do sprawy nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej

Transmisję pielgrzymki przeprowadzi Radio Maryja i Telewizja Trwam.

RIRM

drukuj