fot. wikipedia.org

Pozytywne zmiany po pierwszym roku działalności Krajowej Administracji Skarbowej

Od roku działa Krajowa Administracja Skarbowa. Powstała z połączenia trzech niezależnych od siebie służb. Po 12 miesiącach widać, że reforma była konieczna. Zmniejszyła się biurokracja, ujawniono kilkadziesiąt łańcuchów firm, które wyłudzały VAT, a do tego dodatkowe miliardy złotych wpłynęły do budżetu państwa.

Krajowa Administracja Skarbowa miała zapewnić skuteczne ściąganie należności podatkowych. Po pierwszym roku jej funkcjonowania widać wyraźnie, że reforma zakończyła się sukcesem.

– Udało nam się stworzyć organizację, która poprzez połączone systemy informatyczne, analityczne, poprzez jedną wspólną ustawę może teraz rzeczywiście zrobić o wiele więcej, może więcej zdziałać. I są już tego wyniki, są efekty – powiedział wiceminister finansów Paweł Cybulski.

W zeszłym roku wpływy budżetowe były wyższe o kilkadziesiąt miliardów złotych.

– Rok 2017 to jest 38,5 miliarda wpływów z tytułu podatków i wpływów niepodatkowych do budżetu państwa – zaznaczyła minister finansów Teresa Czerwińska.

Do budżetu trafiło więcej pieniędzy, bo służby działają sprawniej – także w wykrywaniu wyłudzeń VAT-u i ograniczaniu szarej strefy. Przykładowo na skutek pakietu paliwowego nastąpił wzrost legalnej konsumpcji oleju napędowego i zwiększenie dochodów podatkowych z tego tytułu.

– Tylko z tytułu uszczelnienia podatku akcyzowego na skutek wszystkich kontroli SENT-owskich, które były przeprowadzone w całej Polsce, trzy podstawowe koncerny paliwowe wpływy do budżetu państwa zwiększyły o 8 miliardów – podkreśliła dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Agnieszka Szymankiewicz.

System podatkowy uszczelniono też dzięki wprowadzeniu Jednolitych Plików Kontrolnych. Od tego roku JPK dotyczą już wszystkich podatników VAT. Dzięki nim w prosty sposób można sprawdzić, czy dane obu stron transakcji są takie same. Jeżeli ktoś bowiem odliczył VAT, to ktoś inny musiał go odprowadzić.

W tym roku Krajowa Administracja Skarbowa chce się zmierzyć z nowymi wyzwaniami.

Nielegalny wywóz leków za granicę jest rzeczywiście dużym problemem. Jest to problem sięgający kilku miliardów złotych. Chcemy ten problem opanować – zaznaczył wiceminister finansów Paweł Cybulski.

Rok 2018 ma być też czasem wzmożonych kontroli i audytów wykorzystania środków budżetowych i unijnych. Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od marca 2017 roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj