fot. Maciej Konieczny

Polska potrzebuje gorącej modlitwy za rodzinę!

Kochani,

Dziękujmy Panu Bogu i Matce Najświętszej za waszego apostolskiego ducha. Już dziesiąty raz – jako cała Rodzina Radia Maryja – udajemy się w pierwszy czwartek września (03.09.2015) na pielgrzymkę do cudownego św. Józefa, do Kalisza. Do najczulszego opiekuna rodzin.

Spieszmy się w organizowaniu tej pielgrzymki i tej gorącej modlitwy. Zapraszamy wszystkich. Mobilizujmy jeden drugiego. Zostało mało czasu do tego wydarzenia, do 3-go września.

Rozpoczynamy o godzinie 17.00. Przybądźcie wcześniej. Niech każdy osobiście zaniesie prośby do św. Józefa i Świętej Rodziny. On nas ciągle wysłuchuje.

Polska potrzebuje gorącej modlitwy za rodzinę. Zobaczcie, jest wprost epidemia rozpadu rodzin. Do czego to doprowadzi?

A więc do dzieła! Pomóżmy Panu Bogu odnowić oblicze każdego z nas, oblicze naszej Ojczyzny.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja


PROGRAM NABOŻEŃSTWA I MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI RODZIN I OBRONY ŻYCIA POCZĘTEGO

X OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA

DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

 

 

Temat spotkania:

Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie.
Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci.
Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury życia”

/św. Jan Paweł II – Kalisz, 4 czerwca 1997 roku/

O  b u d o w a n i u   K U L T U R Y   Ż Y C I A

– by zawierzyć raz jeszcze Świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych,
w naszej Ojczyźnie i na całym świecie

Termin: 3 września 2015

 

Rozpoczęcie: 16.30

 

Koncert uwielbienia: W Y B I E R Z   J E Z U S A – Zespół ABBA PATER

 

Nabożeństwo: w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych – modlitwa wstawiennicza  – prowadzi Ks. Szymon RYBAK

 

Konferencja:   Co I W JAKI SPOSÓB trzeba ocalić DZIŚ dla dobra rodziny i społeczeństwa JUTRA?

Marek JUREK – Poseł Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Eucharystia i homilia: ks. Arcybiskup Józef MICHALIK, Metropolita Przemyski

– Członek Watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, Konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich, w Episkopacie Polski: Członek Rady Stałej, Członek Zespołu ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 roku, Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy

 

Oprawa muzyczna:

Kantor: Ks. Grzegorz MĄCZKA
Przy organach:
S. Danuta, służebniczka starowiejska

Na Mszy św.: Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie pod dyrekcją Krzysztofa SOWY

 

 

 

 

 

 

drukuj